Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 487

Streetworking – skuteczna metoda resocjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ? (2020-09-21)
Pojmowanie resocjalizacji w tradycyjny sposób, nie szukanie nowych możliwości rozwiązań oraz nie wychodzenie na przeciw określonym potrzebom i możliwością może prowadzić do obniżania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Artykuł ten pokazuje w ...
Dostosowanie programu nauczania geografii szkoły podstawowej do potrzeb i możliwości uczniów klasy V z niepełnosprawnością inelektualną w stopniu lekkim (2020-09-20)
Praca zawiara charakterystykę niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, sposób dostosowania programu geografii w kl. V SP do umiejętności uczniów, PSO oraz procedury osiągania celów.
Program edukacyjny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 1 1,0 (2020-09-07)
Program edukacyjny.
Plan pracy zajęć rewalidacyjnych 1 5,0 (2020-07-20)
Zamieszczam plan zajęć rewalidacyjnych z uczennicą słabowidzącą
Mydło- zajęcia relaksacyjne. (2020-06-27)
Zajęcia relaksacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Mikołaj. (2020-06-27)
Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Szkoła Podstawowa- klasy młodsze.
Ślimak. (2020-06-27)
Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie I-III (klasa łączona) Szkoły Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie opracowany dla potrzeb zdalnego nauczania (2020-06-11)
Chciałabym podzielić się z państwem scenariuszem zajęć wychowawczej w klasie I – III Szkoły Branżowej I-stopnia (klasa łączona) w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym «Centrum Edukacji i Rozwoju» w Opocznie opracowanym ...
Scenariusz zajęć z matematyki realizowanych w klasie IV – VIII Szkoły Podstawowej SOSW w Opocznie (klasa łączona)- zdalne nauczanie. cz 2. (2020-06-11)
Chciałabym podzielić się z państwem scenariuszem zajęć z matematyki realizowanych w klasie IV – VIII (klasa łączona) Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym «Centrum Edukacji i Rozwoju» w Opocznie ...
Scenariusz zajęć dwugodzinnych z matematyki realizowanych w klasie IV – VIII Szkoły Podstawowej w SOSW w Opocznie (klasa łączona)- zdalne nauczanie (2020-06-11)
Chciałabym podzielić się z państwem scenariuszem zajęć z matematyki realizowanych w klasie IV – VIII (klasa łączona) Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym «Centrum Edukacji i Rozwoju» w Opocznie ...