Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 146

Konspekt lekcji nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne (2022-05-30)
Poniższy konspekt lekcji dotyczy m.in. pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne w szkole średniej z oddziałami integracyjnymi.
Artykuł „Praca z dzieckiem niesłyszącym w szkole” (2022-05-29)
Artykuł porusza zagadnienia: wyboru szkoły, spotykanych trudności za szkolnym progiem, współpracy nauczyciela z dzieckiem niesłyszącym oraz wskazania do pracy z uczniem niesłyszącym.
Propozycje tematów gazetek klasowych (2022-05-22)
Propozycje tematów gazetek klasowych w kl. 7.
Kodeks zachowania dla autysty (2022-05-22)
Kodeks zachowania na lekcji i przerwie dla autysty kl. 4.
Propozycja kontraktu dla autysty (2022-05-22)
Propozycja kontraktu dla autysty kl.4.
Program zajęć ogólnorozwojowych (2022-05-22)
Program zajęć ogólnorozwojowych kl. 1 dla uczennicy z autyzmem i niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.
Wsparcie dzieci z Ukrainy (2022-04-26)
Publikacja opisuje formy wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Zawiadomienie o spotkaniu zespołu (2022-04-23)
Informacja do rodziców/opiekunów prawnych o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów w sprawie ucznia objętego kształceniem specjalnym.
PROGRAM EDUKACYJNY ,,TO JUŻ UMIEM'' (2022-04-04)
Projekt skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (klasy IV – VIII) ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym. CELE PROGRAMU: • rozwijanie samodzielności uczniów ...
Zajęcia logopedyczne - wesołe bałwanki (2022-03-20)
Scenariusz zajęć logopedycznych "Wesołe bałwanki", który można wykorzystać podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnym.