Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 149

Karta pracy - powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem "Ostatnie stulecie I Rzeczpospolitej" (2022-08-14)
Karta pracy dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do uzupełnienia z pomocą notatek z zeszytu. Karta pracy ma na celu wskazać uczniowi na co ma zwrócić uwagę podczas nauki do ...
Karta pracy - rozwijanie kompetencji językowej dla uczniów z afazją (2022-05-30)
Poniższa karta pracy zawiera ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne. Dedykowana jest uczniom w afazją oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Karta pracy zajęć rewalidacyjnych - zajęcia rozwijające kompetencje językowe dla ucznia szkoły średniej (2022-05-30)
Karta pracy dotyczy zajęć rozwijających kompetencje językowe i komunikacyjne. Jej adresatami są uczniowie klas integracyjnych w szkole średniej, w szczególności uczniowie z deficytami w sferze komunikacji.
Konspekt lekcji nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne (2022-05-30)
Poniższy konspekt lekcji dotyczy m.in. pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne w szkole średniej z oddziałami integracyjnymi.
Artykuł „Praca z dzieckiem niesłyszącym w szkole” (2022-05-29)
Artykuł porusza zagadnienia: wyboru szkoły, spotykanych trudności za szkolnym progiem, współpracy nauczyciela z dzieckiem niesłyszącym oraz wskazania do pracy z uczniem niesłyszącym.
Propozycje tematów gazetek klasowych (2022-05-22)
Propozycje tematów gazetek klasowych w kl. 7.
Kodeks zachowania dla autysty (2022-05-22)
Kodeks zachowania na lekcji i przerwie dla autysty kl. 4.
Propozycja kontraktu dla autysty (2022-05-22)
Propozycja kontraktu dla autysty kl.4.
Program zajęć ogólnorozwojowych (2022-05-22)
Program zajęć ogólnorozwojowych kl. 1 dla uczennicy z autyzmem i niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.
Wsparcie dzieci z Ukrainy (2022-04-26)
Publikacja opisuje formy wsparcia uchodźców z Ukrainy.