Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 299

Test o zwyczajach dla klas 4-8 (2018-09-23)
Zwyczaje świąt Bożego Narodzenia+ test sprawdzający znajomość treści kolęd; świetna zabawa dla uczniów, można samemu dodać inne zwrotki kolęd.
Test o Janie Pawle II (2018-09-23)
Można wykorzystać przy okazji 40 tej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Krzyżówka - "Grzech pierworodny" 1 5,0 (2018-08-07)
Jest to propozycja krzyżówki z hasłem "Grzech pierworodny". Można ją wykorzystać jako pomoc dydaktyczną w realizaji tematów związnyach z grzechem pierworodnym.
Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa - scenariusz katechezy (2018-07-19)
Jest to propozycja scenariusza katechezy dla kl. IV-V, względnie VI , z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego. „Udane i pełne stosowanie oceniania kształtującego oznacza rozumienie przez ucznia celu uczenia się, znajomość ...
Reformacja i reforma katolicka (2018-06-11)
Prezentacja multimedialna.
Rodzinne Boże Narodzenie (2018-06-11)
Scenariusz jasełek współczesnych do przygotowania przez dzieci klas IV-VIII.
Święty Brat Albert - "Być Dobrym jak chleb" (2018-04-11)
Konspekt zajęć o Świętym Bracie Albercie - przygotowane dla Szkoły Podstawowej, przybliżają postać znanego Polskiego Świętego.
Stanisław Kostka - konspekt lekcji religii kl. I-II (2018-04-11)
Zajęcia dla Szkoły Podstawowej przybliżające postać świętego Stanisława Kostki Patrona Dzieci i Młodzieży.
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI „SAKRAMENTY KOŚCIOŁA”. 1 5,0 (2017-08-21)
Jest to propozycja sprawdzianu dla kl. VI z wiedzy o sakramentach Kościoła. (podr. "Wierzę w Kościół" program AZ-2-01/10)
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2017-08-18)
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.