Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Filipiak
Data publikacji
2022-05-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji - Programujemy historyjki w środowisku Baltie - poznajemy właściwości Baltiego oraz wielokrotnie powtarzamy te same czynności.
 Pobierz (docx, 18,8 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji

Informatyka - klasa IVA

Osoba prowadząca:

Pełna nazwa programu nauczania: Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV - VI.

Temat: Programujemy historyjki w środowisku Baltie - poznajemy właściwości Baltiego oraz wielokrotnie powtarzamy te same czynności.

Czas pracy: 45 minut

Data: 28.04.2022 r.

Realizowane punkty podstawy programowej:

I.2.c − sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

I.3 − w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu;

II.1.a − pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń.

Cele edukacyjne

Poznanie możliwości zmiany własności czarodzieja Baltiego.

Poznanie możliwości powtarzania tych samych czynności w programie Baltie.

Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni twórczej.

Metody:

− wykład informacyjny,

− programowe w oparciu o podręcznik i komputer.

Forma nauczania:

− praca indywidualna jednolita z programem Baltie.

Środki dydaktyczne:

− podręcznik (Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej - klasa IV. Autor - Grażyna Koba, wydawnictwo MiGra),

− laptopy,

− projektor.

Przebieg lekcji:

1. Powitanie.

2. Włączenie laptopów, logowanie na konto Klasa 4 i uruchomienie programu Baltie − Tryb − Programowanie − Nowicjusz.

3. Sprawdzenie obecności.

4. Podanie tematu i celu lekcji.

5. Nauczyciel omawia poznane atrybuty Baltiego oraz korzystając z projektora, pokazuje zastosowanie poszczególnych nowych właściwości:

a) Baltie widzialny / niewidzialny;

b) czarowanie z chmurką / czarowanie bez chmurki;

c) ustawienie szybkości czarowania;

d) zastosowanie nawiasów klamrowych do powtarzających się poleceń.

6. Uczniowie otrzymują 5 minut czasu na przetestowanie według własnego pomysłu poznanych właściwości.

7. Zadanie do samodzielnego wykonania:

− Przejdź do trybu Programowanie (Nowicjusz).

− Zastosuj czarowanie bez chmurki.

− Ustaw prędkość czarowania na 7.

− Ułóż polecenie, aby Baltie przeszedł dokoła sceny czarując kwiatki.

− Na końcu programu spraw, aby Baltie był niewidzialny.

Pamiętaj o zastosowaniu polecenia powtarzania tej samej czynności!

− Zapisz program w pliku pod nazwą dookoła.

Na otrzymanej kartce podaj wymiary sceny. Za poprawną odpowiedź otrzymasz „+”.

8. Zainteresowani uczniowie wykonują zadanie 1 str. 70. Za poprawne wykonanie programu uczeń otrzymuje ocenę.

9. Podsumowanie poznanych wiadomości podczas lekcji Programujemy historyjki w środowisku Baltie - poznajemy właściwości Baltiego oraz wielokrotnie powtarzamy te same czynności.

10. Wyłączenie laptopów, uporządkowanie stanowiska pracy.