Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 233

Prąd elektryczny -powtórzenie wiadomości. 1 5,0 (2019-03-03)
Karta pracy na lekcję fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej.
Badanie zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. (2019-03-03)
Scenariusz lekcji z fizyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej.
Maszyny proste. 1 5,0 (2018-12-28)
Maszyny proste – idealizacje prostych rzeczywistych mechanizmów i urządzeń mechanicznych, wprowadzone w celu wyjaśnienia działania mechanizmów urządzeń, ułatwiających wykonanie pewnych czynności (pracy) poprzez zmianę wartości lub kierunku działania siły wykonującej ...
Scenariusz lekcji fizyki dla klasy 7 SP - przewodniki i izolatory. (2018-11-20)
Scenariusz lekcji oparty jest na doświadczeniach, które pokazują właściwości przewodników i izolatorów. Uczniowie także samodzielnie wykonują doświadczenie, w którym sprawdzają jakie materiały należą do przewodników, a jakie do izolatorów. Lekcja ...
Konspekt lekcji z fizyki w klasie 8 - wyznaczanie oporu elektrycznego i mocy żarówki. (2018-11-11)
Lekcja oparta jest w głównej mierze na doświadczeniu wykonanym samodzielnie przez uczniów o ile nauczyciel dysponuje odpowiednimi przyrządami do wyznaczenia mocy i oporu elektrycznego żarówki. Praca uczniów przebiega w grupach.
Konspekt lekcji fizyki w klasie 3 gimnazjum - Przejście światła białego przez pryzmat. Barwy. (2018-11-02)
Scenariusz lekcji oparty jest na pokazach doświadczalnych, prezentacji multimedialnej oraz wykorzystaniu IT, może być wykorzystany również do lekcji fizyki w klasie 8-ej o tym samym temacie.
Wyznaczanie oporu elekrtycznego i mocy prądu (2018-10-11)
Karta pracy dla gimnazjum lub szkoły podstawowej. Wyznaczanie oporu i mocy na podstawie pomiarów natężenia prądu oraz napięcia elektrycznego.
Wyznaczanie długości światła laserowego (2018-08-18)
Instrukcja do doświadczenia dla uczniów liceum. W doświadczeniu wyznaczamy długość światła laserowego przy pomocy siatki dyfrakcyjnej. Ze względu na dużą ilość obliczeń (niepewności pomiarowe) może też służyć do nauki obsługi ...
Badanie Praw Faradaya 1 5,0 (2018-08-18)
Instrukcja doświadczenia dla uczniów liceum. W doświadczeniu sprawdzamy poprawność praw Faradaya oraz wyznaczamy równoważnik elektrochemiczny miedzi.
Wyznaczanie oporu właściwego (2018-08-18)
Instrukcja do doświadczenia uczniowskiego mającego na celu wyznaczenie oporu właściwego różnych metali. Przeznaczona dla uczniów liceum.