Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 76

Konspekt lekcji Człowiek jako istota żywa. Klasa V (2016-08-18)
Celem lekcji jest poznanie i zrozumienie procesów charakteryzujących istoty żywe.
Konspekt do lekcji przyrody - poznajemy mchy (2016-05-29)
Scenariusz lekcji skorelowany z podręcznikiem do przyrody dla klasy V z serii "Tajemnice przyrody". Zawiera w części podsumowującej link do gry "Milionerzy" pozwalającej utrwalić uczniom nowe wiadomości i umiejętności.
Jak zbudowany jest organizm? Konspekt lekcji przyrody dla klasy 5. (2016-05-01)
W konspekcie opisane są zajęcia z wykorzystaniem mikroskopu. Nauczyciel pracuje metodami aktywizującymi, uczniowie pracują w grupach, ćwicząc nie tylko umiejętność posługiwania się mikroskopem, ale także komunikowanie się w grupie.
Co to znaczy chorować? Konspekt zajęć (2016-04-24)
Konspekt lekcji przyrody dla klasy 4. Uczniowie są aktywnymi twórcami zajęć, nauczyciel stosuje metody aktywizujące, odwołuje się do doświadczeń dzieci z życia codziennego, wykorzystanie elementów dramy (wizyta u lekarza) będącej ...
Leśna przygoda. Scenariusz zajęć z przyrody dla klasy 4 specjalnej. (2016-04-24)
Konspekt zajęć z przyrody dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, klasa 4 szkoły podstawowej. Obejmuje szczegółowy scenariusz (cele ogólne i szczegółowe, przebieg zajęć, karty pracy). Głównym celem jest ...
Prezentacja multimedialna "Reklama dźwignią handlu". (2016-04-23)
Prezentacja multimedialna "Reklama dźwignią handlu".
Konkurs "Przyjaciel środowiska" (2016-04-22)
Niniejsza publikacja zawiera zadania konkursowe, które wykorzystano podczas konkursu przeprowadzonego z okazji Dnia Ziemi. Celem konkursu jest było kształtowanie postaw proekologicznych, budowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska, utrwalenie ...
Sprawdzian wiedzy ze znajomości roślin uprawnych klasa III. 3 5,0 (2016-04-20)
Sprawdzian dotyczy sprawdzenia wiedzy z zakresu tematycznego dotyczącego uprawy roślin uprawnych: okopowych, oleistych, zbożowych i włóknistych.
Sprawdzian wiedzy ze znajomości regionów Polski kl III Sp. (2016-04-20)
Kartkówka dotyczy sprawdzenia wiedzy z omawianych tematów dotyczących najbardziej znanego podziału na regiony turystyczne Polski: Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Mazowsze, Mazury, Podlasie, Małopolska.
Sprawdzian "Na zdrowie" klasa 2 SP 2 5,0 (2016-04-17)
Sprawdzian dotyczący wiadomości z tematów o zachowaniu dobrego zdrowia, higienie, odżywianiu się.