Dodaj publikację
Autor
Dariusz Łuszczyk
Data publikacji
2023-11-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zaprezentowana część to zestaw pytań, zadań, zagadek, łamigłówek tym razem dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, ale młodzież pozostałych może: zweryfikować swoją wiedzę, umiejętności, postawy, potraktować treści jako „rozrywkę dydaktyczną”. Opracowanie przedstawiam w postaci „kart pracy”, tematycznie związanych z porami roku. Ze względu na wielkość pliku dzielę go na dwie części – teraz: Część 1/2 – Jesień.
 Pobierz (pdf, 733,4 KB)

Podgląd treści


Dariusz Łuszczyk
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 29/35/B

Przedstawiona część to zestaw pytań, zadań, zagadek, łamigłówek tym razem dla uczniów pierw-
szego etapu edukacyjnego, ale młodzież pozostałych może: zweryfikować swoją wiedzę, umiejętności,
postawy, potraktować treści jako „rozrywkę dydaktyczną.”.


Dariusz Łuszczyk
35. Przyroda z geografią do poznania praw natury prowadzą

Opracowanie przedstawiam w postaci „kart pracy”, tematycznie związanych z porami roku.
Część 1/2 – Jesień.


Przyrodniczo - geograficzna "enigma"

Wyobraź sobie, że masz dostęp do elektromechanicznej maszyny szyfrującej
„enigma” (szyfrogramy zakodowane przy jej pomocy - maszyna była wykorzystywana głównie przez siły
zbrojne, państwowe i wywiadowcze Niemiec - po raz pierwszy rozszyfrowali polscy kryptolodzy).

W tabeli masz obrazki wybranych składników środowisk przyrodniczo-geogra-
ficznych poznanych podczas różnych szkolnych zajęć i wycieczek. Poznaj za-
wartość tabeli i jej systemem szyfrowania.

A

B

C

D

1

2

3

4

1. Podaj, jak "enigma", szyfry dla poszczególnych środowisk przyrodniczo - geo-

graficznych (każde ma cztery pary: liczba + litera lub odwrotnie)

- ; - ; - ; -- ; - ; - ; -
Las --------------------------------------
Wieś --------------------------------Miasto ----------------------------- Ogród-Sad ------------------------------


- ; - ; - ; -

- ; - ; - ; -

Modele głoskowe i logogryf

Składnikami poznanych środowisk przyrodniczych są głównie rośliny i zwierzęta,
które (między innymi) oddychają, piją, jedzą (niektóre widzisz poniżej).

1. Połącz zamieszczone ilustracje roślin i zwierząt z właściwym modelem głosko-

wym?

g

a

a

z

b
p

w

e

i

ó

e

k


k

k

p

ó

l

s

k
ś

ś

i

k

m

k

s

k

k

t

a

n

o

a

o

e

a

a2. Rozwiąż logogryf (zadanie szaradziarskie, w którym wpisuje się w diagram niekrzyżujące się wyrazy
pomocnicze a ich określone litery tworzą rozwiązanie) i odczytaj (w zielonej kolumnie) roz-
wiązanie (dla ułatwienia niektóre litery wpisano).

J

S

N

B

P

K

T

Y

Obszar upraw rolniczych (zboża, ziemniaki, buraki, wa-
rzywa, owoce, inne)

Biega „wesoło” i szybko po lesie i polach. To nie jest
„żona” jelenia.

Z rodziny świniowatych w lesie.

Gulgocze na podwórku wiejskim

Tworzy kopczyki na łąkach i w ogrodach

Powszechne budynki mieszkalne w mieście

Owoc leśny, smaczny jako nadzienie w pierogach

Z nich „dywany” w parkach

Gra słów: Czy z „łyżki” może powstać pora roku?

Aby rozwiązać to zadanie, odpowiedz na pytanie: Co się robi łyżką? Pomoc do odpowiedzi:
dokonaj przestawienia (anagram) wyrazów i zapisz odpowiedź – nią Je się = -----------
Na pewno odkryliście, że z „łyżki” powstaje (dzięki szaradziarskiej grze słów), zaczynająca
się we wrześniu, ciekawa pora roku.

1. Z podanych liter ułóż nazwę zaczynającej się we wrześniu pory roku (kod Ci pomoże).2. Pomaluj dowolnie poniższe cyferki. Tworzą one ważną kalendarzową datę ...