rolanauczyciel
dołączył19 grudnia 2018 15:53
ostatnio zalogowany28 kwietnia 2021 07:43
przedmiot
  • Geografia
  • Informatyka
  • Przyroda
szkoła
  • Szkoła podstawowa
województwokujawsko-pomorskie
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki. Część 6 (12) (2021-04-07) Geografia
W szóstej części tytułowego opracowania przedstawiam dwunasty zestaw pytań, zadań, zagadek i łamigłówek, którego rozwiązanie pozwoli Ci udowodnić, że potrafisz: 1. Sięgać do różnych źródeł informacji geograficznej. 2. Identyfikować związki ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 5 (11) (2021-03-01) Geografia
W kolejnej, piątej części opracowania przedstawiam jedenasty zestaw pytań, zadań, zagadek, łamigłówek tym razem na temat pogody.
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 4 (8-10) (2021-01-12) Geografia
Czwarta część opracowania to kolejne trzy (8 – 10) zestawy pytań, zadań, zagadek i łamigłówek. Korzystając z różnych źródeł wiedzy geograficznej na pewno rozwiążesz zawarte w nich problemy, a także ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 3 (7) (2020-12-05) Geografia
Trzecia część pytań, zadań, zagadek i łamigłówek geograficznych to siódmy do rozwiązania zestaw dotyczący płodów rolnych będących podstawą produkcji znanych na świecie napojów.
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 2 (6) (2020-11-12) Geografia
Dariusz Łuszczyk Pytania, zadania, zagadki i łamigłówki geograficzne Część 2 (6) W drugiej części tytułowego opracowania (ze względu na regulaminową wielkość plików) przedstawiam tylko szósty zestaw pytań, zadań, zagadek i ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 1 (1-5) (2020-10-16) Geografia
Wiedza, logiczne wnioskowanie, intuicja, abstrakcyjne myślenie pozwalają znajdować odpowie-dzi na „wszystkie pytania świata”. Podstawy programowe na II i III etapie edukacyjnym wskazują cele kształcenia i treści nauczania w podziale na ...
Obiekty linii brzegowej w krzyżówkach (2020-06-14) Geografia
Geografia używa pojęcia „ukształtowanie poziome” pod którym kryje się rozmieszczenie poszczególnych lądów i oceanów oraz przebieg linii brzegowej. Nauka definiuje linię brzegową jako granicę między wodą zbiornika lub cieku a ...
Elementy środowiska geograficznego w krzyżówkach (2020-05-22) Geografia
Proponuję serię zadań szaradziarskich w postaci krzyżówek (do wykorzystania w nauczaniu geografii w szkole podstawowej i średnich), których rozwiązaniem są pojęcia związane z poszczególnymi elementami tego środowiska oraz okolicznościowe, tematyczne ...
Szaradziarstwo - rozrywki umysłowe w nauczaniu geografii (2020-04-08) Geografia
Wiadomo nie od dziś, że najskuteczniejszymi w dydaktyce są metody problemowe (samodzielne do-chodzenie do wiedzy, uczenie się przez odkrywanie) i praktyczne (uczenie się przez działanie). Wśród technik stosowanych w tych ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 7. Strefy klimatyczne Ziemi. (2020-02-11) Geografia
Zajęcie edukacyjno-wychowawcze (lekcja), podczas którego uczeń odkrywa, że: • złożone, wzajemne oddziaływanie czynników geograficznych kształtuje klimat Ziemi i powo¬duje wydzielenie rów-noleżnikowych, wzajemnie równoległych, symetrycznych do rów¬nika stref klimatycznych. • szerokość ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 6. Jak na klimat wpływa ukształtowanie powierzchni? (2020-01-19) Geografia
Opisane niżej zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest szóstą lekcją z siedmioczęściowego cyklu Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 6. Jak na klimat wpływa ukształtowanie powierzchni?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? Cz. 2 (2019-12-31) Geografia
Proponowane rozwiązania zadań (mapki i tabelka) wykonywanych przez uczniów podczas zajęcia: Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? (2019-12-31) Geografia
Zaprezentowany scenariusz jest piątym z siedmioczęściowego cyklu: „Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi”. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? Uważam, że jego realizacja rozwija zdolności poznawcze uczniów, poszerza ich zainteresowania, ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 4. Jak na klimat wpływa odległość od morza? (2019-12-08) Geografia
Opisane niżej zajęcie edukacyjno – wychowawcze jest czwartą lekcją z siedmio-częściowego cyklu. Zajęcie edukacyjno-wychowawcze (lekcja), podczas którego uczeń odkrywa, że:  odległość od morza istotnie różnicuje klimat Ziemi;  im ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi. Cz. 2 (2019-11-14) Geografia
Proponowane rozwiązania zadań (mapka i schematy) wykonywanych przez uczniów podczas zajęcia: Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi (2019-11-14) Geografia
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest trzecią lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Efektem dydaktyczno – wychowawczym jest odkrycie przez ucznia, że ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 2. Jak na klimat wpływa krążenie powietrza - stałe wiatry Ziemi? (2019-10-20) Geografia
Przedstawione zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest drugą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmioczęściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 2. Jak na klimat wpływa krążenie ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? Cz.2. (2019-07-17) Geografia
Tabela (zał.1) i mapka (zał.2) po wykonaniu przez uczniów, podczas zajęcia edukacyjnego 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? (2019-07-17) Geografia
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno – wychowawcze jest pierwszą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 1. Jak na klimat ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 7. 1 5,0 (2019-04-17) Geografia
Część 7. Dobrym podsumowaniem zajęć jest tabela z logicznym zestawieniem: odkrytych wzorów z datami pierwszych pór roku, półkulami Ziemi, szerokościami geograficznymi. Wskazuję także kilka myśli promujących opracowanie oraz zestaw bliskiej ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 6B. (2019-04-17) Geografia
Część 6-B. To dwa z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych poza zwrotnikowych i międzyzwrotnikowych, w pierwszym dniu zimy ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 6A. (2019-04-17) Geografia
Część 6-A. To dwa z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych poza zwrotnikowych i międzyzwrotnikowych, w pierwszym dniu zimy ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 5B. (2019-04-17) Geografia
Część 5-B. To zestaw kolejnych dwóch z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych między-zwrotnikowych oraz poza zwrotnikowych, w pierwszym ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 5A. (2019-04-17) Geografia
Część 5-A. To zestaw dwóch z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych międzyzwrotnikowych oraz poza zwrotnikowych, w pierwszym dniu ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 4. (2019-04-17) Geografia
Część 4. To dwa ćwiczenia, podczas których uczeń – drogą animacji, interaktywności, konstrukcji – tworzy kąty, odkrywa między nimi zależności, tworzy wyrażenia algebraiczne, oblicza kąt padania promieni słonecznych w południe, ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 3. (2019-04-17) Geografia
Część 3. Ta część to rysunek podstawowy, na którym uczeń konstruuje – dla pierwszych dni poszczególnych pór roku – kąty, ustala zależności między nimi, tworzy odpowiedni wzór, oblicza wartość α.
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 2. (2019-04-17) Geografia
Część 2 To zestaw części składowych narzędzia dydaktycznego oraz definicji pozwalających stworzyć podstawowy rysunek – przyrząd, na którym uczeń pod kierunkiem nauczyciela będzie reali-zował odpowiednie ćwiczenia.
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. (2019-04-17) Geografia
Istotnym zadaniem szkoły i nauczyciela jest stwarzanie uczniowi sprzyjających warunków do:  korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy przyrodniczej – geograficznej,  uczenia się być dociekliwym, refleksyjnym, krytycznym, chętnym do działania, ...
Przykłady zadań z geografii fizycznej potwierdzające wiedzę i umiejętności uczniów II i III-go etapu edukacyjnego. 1 5,0 (2019-01-12) Geografia
Kilimandżaro to najwyższy szczyt Afryki i nic innego jak wulkan. Wyrasta samotnie prosto z sawanny. Jest niezwykłym przyrodniczo obiektem geograficznym. Legendarne są opisy wiecznego śniegu „na białym dachu czarnego lądu”, ...