rolanauczyciel
dołączył19 grudnia 2018 15:53
ostatnio zalogowany4 grudnia 2019 21:19
przedmiot
  • Geografia
  • Informatyka
  • Przyroda
szkoła
  • Szkoła podstawowa
województwokujawsko-pomorskie
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi. Cz. 2 (2019-11-14) Geografia
Proponowane rozwiązania zadań (mapka i schematy) wykonywanych przez uczniów podczas zajęcia: Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi (2019-11-14) Geografia
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest trzecią lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Efektem dydaktyczno – wychowawczym jest odkrycie przez ucznia, że ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 2. Jak na klimat wpływa krążenie powietrza - stałe wiatry Ziemi? (2019-10-20) Geografia
Przedstawione zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest drugą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmioczęściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 2. Jak na klimat wpływa krążenie ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? Cz.2. (2019-07-17) Geografia
Tabela (zał.1) i mapka (zał.2) po wykonaniu przez uczniów, podczas zajęcia edukacyjnego 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? (2019-07-17) Geografia
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno – wychowawcze jest pierwszą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 1. Jak na klimat ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 7. 1 5,0 (2019-04-17) Geografia
Część 7. Dobrym podsumowaniem zajęć jest tabela z logicznym zestawieniem: odkrytych wzorów z datami pierwszych pór roku, półkulami Ziemi, szerokościami geograficznymi. Wskazuję także kilka myśli promujących opracowanie oraz zestaw bliskiej ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 6B. (2019-04-17) Geografia
Część 6-B. To dwa z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych poza zwrotnikowych i międzyzwrotnikowych, w pierwszym dniu zimy ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 6A. (2019-04-17) Geografia
Część 6-A. To dwa z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych poza zwrotnikowych i międzyzwrotnikowych, w pierwszym dniu zimy ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 5B. (2019-04-17) Geografia
Część 5-B. To zestaw kolejnych dwóch z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych między-zwrotnikowych oraz poza zwrotnikowych, w pierwszym ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 5A. (2019-04-17) Geografia
Część 5-A. To zestaw dwóch z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych międzyzwrotnikowych oraz poza zwrotnikowych, w pierwszym dniu ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 4. (2019-04-17) Geografia
Część 4. To dwa ćwiczenia, podczas których uczeń – drogą animacji, interaktywności, konstrukcji – tworzy kąty, odkrywa między nimi zależności, tworzy wyrażenia algebraiczne, oblicza kąt padania promieni słonecznych w południe, ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 3. (2019-04-17) Geografia
Część 3. Ta część to rysunek podstawowy, na którym uczeń konstruuje – dla pierwszych dni poszczególnych pór roku – kąty, ustala zależności między nimi, tworzy odpowiedni wzór, oblicza wartość α.
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 2. (2019-04-17) Geografia
Część 2 To zestaw części składowych narzędzia dydaktycznego oraz definicji pozwalających stworzyć podstawowy rysunek – przyrząd, na którym uczeń pod kierunkiem nauczyciela będzie reali-zował odpowiednie ćwiczenia.
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. (2019-04-17) Geografia
Istotnym zadaniem szkoły i nauczyciela jest stwarzanie uczniowi sprzyjających warunków do:  korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy przyrodniczej – geograficznej,  uczenia się być dociekliwym, refleksyjnym, krytycznym, chętnym do działania, ...
Przykłady zadań z geografii fizycznej potwierdzające wiedzę i umiejętności uczniów II i III-go etapu edukacyjnego. 1 5,0 (2019-01-12) Geografia
Kilimandżaro to najwyższy szczyt Afryki i nic innego jak wulkan. Wyrasta samotnie prosto z sawanny. Jest niezwykłym przyrodniczo obiektem geograficznym. Legendarne są opisy wiecznego śniegu „na białym dachu czarnego lądu”, ...