Dodaj publikację
Autor
Dariusz Łuszczyk
Data publikacji
2023-09-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
49

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przedstawiona część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek tym razem dotyczy konstrukcji domów mieszkalnych w różnych częściach świata. Wygląd domu zależy od wielu czynników. Wartość posiadania własnego domu podkreślają także znane przysłowia i powiedzenia.
 Pobierz (pdf, 348,0 KB)

Podgląd treści


Dariusz Łuszczyk
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 28/34


Przedstawiona część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek tym razem dotyczy konstrukcji domów
mieszkalnych w różnych częściach świata. Wygląd domu zależy od wielu czynników. Wartość posiada-
nia własnego domu podkreślają także znane przysłowia.


Dariusz Łuszczyk
34. Pokaż, jak mieszkasz a powiem Ci, dlaczego tak i kim jesteś?


Literatura przedmiotu wskazuje, że wygląd domu na pewno zależy od rozwoju cywilizacji, ale także

składników środowiska przyrodniczego np. budowy geologicznej, klimatu czy budulca.

Oglądając i poznając domy i zagrody „na żywo” czy w publikacjach możemy wnioskować o klimacie
danej części świata, rodzajach i zasobach budulca, geologii okolicznego terenu a także warunkach
społecznych, ekonomicznych, politycznych mieszkających w świecie ludzi.

Warto odbyć „wycieczkę” po mapie świata, zobaczyć wybrane domy mieszkańców Ziemi i określić

krajobrazy, w których żyją.

Posiadanie własnego domu dobrze podkreślają znane przysłowia czy powiedzenia, np. Wszędzie
dobrze, ale w domu najlepiej (polskie), Najwygodniej każdy czuje się we własnym domu (polskie), W
życiu nie ma ważniejszej rzeczy niż własny dach nad głową (Schneider M.).


Wykorzystaj dostępne źródła informacji, aby rozpoznać domy mieszkalne i ich krajobrazy, na-
stępnie połącz („rozrzucone”) zdjęcie domu mieszkalnego z opisem (złap i przenieś) oraz odpowiedni
numer wstaw we właściwe miejsce na załączonej mapie. Jeden przykład rozwiązano.


W wolnej chwili możesz poszerzyć swoją wiedzę oglądając „filmiki”:
https://www.youtube.com/watch?v=_uzfWTCWUAA
https://www.youtube.com/watch?v=QuuU8h_dRqU

1

2

3

4Stacje polarne

Placówki badawcze róż-
nych państw = kontenery
badawcze i mieszkalne
głównie w Arktyce.

Pływające domy

Na łodziach lub statecz-
kach. Mieszkają rybacy,
przewoźnicy, tragarze.
Wybrzeża Azji S-E.

Wieżowce i drapacze

chmur

Pierwszy to Londyn 1873
rok, 82 m, dziś cały
świat. Technologia za-
bezpiecza je przed dzia-
łaniem sił przyrody.

Jurta

Kopulasty namiot kryty
wojłokiem ludów koczow-
niczo-pasterskich Azji
Środkowej.

5

6

7

8

Igloo

Zimowe mieszkanie Eski-
mosów budowane z blo-
ków śnieżnych i lodo-
wych, np. Grenlandia.

Kloszowe chata z

różnych części roślin
Okrągłe, zamknięte
chaty. Ściany z gałęzi,
trzcin i lian a dachy z li-
ści. Afryka Środkowa.

Jaskinie

Drążone w skałach lub
wnękach skalnych głów-
nie na obszarach Morza
Śródziemnego (Hisz-
pana, Grecja, Francja S)

Domy

z kamienia ciosanego
Z ciosanych miejsco-
wych skał. Trwałe, chro-
niące przed ciepłem. Cały
obszar Morza Śródziem-
nego.

9

10

11

12

Domy palowe

Podłogi na palach wzno-
szonych nad ziemią lub
wodą. Chroniły przed po-
wodzią i wrogami. Tro-
piki, np. Nowa Gwinea.

Domki na kołach
Spotykany u ...