Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2657

Program integrujący zespół klasowy "Nie jesteś sam" 1 5,0 (2008-01-30)
Program uwzględnia zajęcia integrujące zespół klasowy. Uczy empatii, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Przygotowuje uczniów do rozumienia trudnych sytuacji i pokonywania trudności.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 1 5,0 (2014-05-26)
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 1 5,0 (2015-05-12)
Materiał zawiera plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły 1 5,0 (2016-07-04)
Wymaganie do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Rola nauczyciela w aktywizowaniu dzieci do twórczego działania 1 5,0 (2008-01-30)
"Nauczyciel jest odpowiedzialny za środowisko, materiał, który dostarcza dzieciom, stworzenie przyjaznej, radosnej, atmosfery i uczenie ich pokonywania własnych niepowodzeń, bowiem nie powinny mieć poczucia niemożności. Kontakt nauczyciel - dziecko nie ...
Sprawozdanie 1 5,0 (2014-03-19)
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego 2 5,0 (2013-08-19)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela w zespole rewalidacyjno-wychowawczym.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 1 5,0 (2013-09-02)
Uczę w szkole podstawowej w klasach 1-3. Jestem w trackie awansu zawodowego. Przesyłam mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2016-09-04)
Plan rozwoju nauczyciela matematyki i fizyki.
Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany 1 5,0 (2008-01-30)
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (pracującego w gimnazjum) ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.