Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 127

Prezentacja pt. Dziecko i komputer (2014-04-17)
Prezentacja przeznaczona jest do wykorzystania w ramach pedagogizacji rodziców. Pokazuje korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania przez dziecko z komputera. Omawia symptomy uzależnienia od komputera oraz przedstawia wyniki badań przeprowadzonych ...
Sekty - szczególne zagrożenie dla młodych ludzi. Zasady werbowania członków do sekt. 1 5,0 (2014-04-07)
Artykuł pokazuje różne definicje sekty. Traktuje również o rodzajach werbowania nowych adeptów do sekt, poszczególnych etapach stosowanych w tym procederze oraz wykorzystywanych metodach i technikach. Pokazuje czynniki, które powodują wstępowanie ...
Szlachetne zdrowie - projekt edukacyjny o charakterze profilaktycznym (2014-03-24)
"SZLACHETNE ZDROWIE" TO PROJEKT EDUKACYJNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM, którego celem jest przede wszystkim: 1. Zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na szeroko pojęty problem uzależnień, w tym szczególnie uzależnień od alkoholu, narkotyków, ...
Prezentacja pt. Dziecko i komputer (2014-03-19)
Prezentacja Power Point przygotowana z myślą o pedagogizacji rodziców na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania przez dzieci z komputera ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia.
Nowe oblicza uzależnień 4 5,0 (2014-01-28)
Prezentacja multimedialna dotycząca nowych zagrożeń na które narażone są dzieci i młodzież. Została wykorzystana na szkoleniu dla nauczycieli na temat nowych trendów w świecie uzależnień i oddziaływań profilaktycznych.
Dopalacze - prezentacja dla uczniów 3 3,7 (2013-07-08)
Prezentacja o dopalaczach do wykorzystania podczas godzin wychowawczych.
Scenariusz apelu antynarkotykowego (2013-06-03)
Apel profilaktyczny - narkotyki - szkoła średnia.
Uzależnienie od gier młodzieży w okresie dorastania (2013-05-27)
Uzależnienie od gier młodzieży w okresie dorastania.
Ankieta dla uczniów nt. korzystania z telefonów komórkowych 1 (2013-05-13)
Ankieta dla uczniów nt. korzystania z telefonów komórkowych.
Wybrane substancje psychoaktywne (2013-05-13)
Wybrane substancje psychoaktywne.