Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 132

Konkurs - Nałogowo to niezdrowo (2015-02-24)
Publikacja ta zawiera pytania konkursowe związane z tematyką uzależnień, przyczynami i skutkami sięgania po różnego rodzaju używki. Konkurs przeprowadzono w klasach I - III szkoły podstawowej. Większość uczniów nie miała ...
Miting Profilaktyczny (2015-02-16)
Scenariusz imprezy środowiskowej, integracyjnej, o charakterze profilaktycznym, całodniowej dla szkoły podstawowej.
Uwaga! Sąd idzie! (2015-02-09)
Scenariusz przedstawienia dotyczącego profilaktyki uzależnień (alkohol, dopalacze, papierosy, Internet, komputer, agresja).
Sąd nad papierosem, alkoholem i używkami (2014-06-24)
Scenariusz zawiera najważniejsze informacje na temat uzależnień, prowadzenia profilaktyki. Dzięki zamieszczonemu testowi można uzyskać poglądową wiedzę o wychowankach.
Dziecko w sieci (2014-04-17)
Prezentacja przeznaczona jest do wykorzystania w ramach pedagogizacji rodziców. Omawia zagrożenia i możliwości jakie stwarza dzieciom korzystanie z internetu. Zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w wirtualnym życiu ich dziecka. Przedstawia ...
Prezentacja pt. Dziecko i komputer (2014-04-17)
Prezentacja przeznaczona jest do wykorzystania w ramach pedagogizacji rodziców. Pokazuje korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania przez dziecko z komputera. Omawia symptomy uzależnienia od komputera oraz przedstawia wyniki badań przeprowadzonych ...
Sekty - szczególne zagrożenie dla młodych ludzi. Zasady werbowania członków do sekt. 1 5,0 (2014-04-07)
Artykuł pokazuje różne definicje sekty. Traktuje również o rodzajach werbowania nowych adeptów do sekt, poszczególnych etapach stosowanych w tym procederze oraz wykorzystywanych metodach i technikach. Pokazuje czynniki, które powodują wstępowanie ...
Szlachetne zdrowie - projekt edukacyjny o charakterze profilaktycznym (2014-03-24)
"SZLACHETNE ZDROWIE" TO PROJEKT EDUKACYJNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM, którego celem jest przede wszystkim: 1. Zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na szeroko pojęty problem uzależnień, w tym szczególnie uzależnień od alkoholu, narkotyków, ...
Prezentacja pt. Dziecko i komputer (2014-03-19)
Prezentacja Power Point przygotowana z myślą o pedagogizacji rodziców na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania przez dzieci z komputera ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia.
Nowe oblicza uzależnień 4 5,0 (2014-01-28)
Prezentacja multimedialna dotycząca nowych zagrożeń na które narażone są dzieci i młodzież. Została wykorzystana na szkoleniu dla nauczycieli na temat nowych trendów w świecie uzależnień i oddziaływań profilaktycznych.