Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 14030

Konkurs mitologiczny (2020-03-24) Język polski
Pytania na konkurs mitologiczny w szkole podstawowej
Włąściwości i budowa materii - zadania (2020-03-24) Fizyka
Zadania w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2007 do samodzielnego rozwiązania z ukrytymi odpowiedziami, które użytkownik może w każdej chwili odkryć, aby sprawdzić poprawność własnego rozwiązania. Po sprawdzeniu poprawności rozwiązania zadania odpowiedzi ...
Oddziaływania - zadania (2020-03-24) Fizyka
Zadania w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2007 do samodzielnego rozwiązania z ukrytymi odpowiedziami, które użytkownik może w każdej chwili odkryć, aby sprawdzić poprawność własnego rozwiązania. Po sprawdzeniu poprawności rozwiązania zadania odpowiedzi ...
Praca z dzieckiem z ZA (2020-03-23) Nauczanie początkowe
Praca jest wskazówką jak należy pracować z dzieckiem z Zespołem Aspergera w szkole podstawowej
Konspekt zajęć z profilaktyki logopedycznej (2020-03-19) Inne
Omówienie przyczyn powstawania wad wymowy, na czym polega profilaktyka logopedyczna, w jaki sposób rodzice mogą zapobiegać powstawaniu wad wymowy, okresy rozwoju mowy, omówienie zagadnień związanych z karmieniem piersią, dokarmianiem z ...
Arkusz wywiadu logopedycznego z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka (2020-03-19) Inne
Arkusz wywiadu logopedycznego zawiera najważniejsze pytania dotyczące: rozwoju dziecka, przebiegu ciąży, porodu, spsobu karmienia, przebytych chorób we wczesnym dzieciństwie, rozwoju mowy (etapy dotyczące głużenia, gaworzenia, pierwszych wyrazów, zdań, stanu narządów ...
Pojęcie psychologii, jej kierunki i działy (2020-03-19) Psychologia
Opracowanie na temat psychologii, przedmiotu jej badań, rozwoju psychologii jako nauki, głównych kierunków i działów.
„Metody i techniki wychowania” na podstawie „Teorii wychowania w zarysie” Mieczysława Łobockiego. (2020-03-19) Inne
Opracowanie na temat klasyfikacji metod i technik wychowania.
Z wizytą na Olimpie 1 5,0 (2020-03-18) Język polski
Niniejsza publikacja, czyli scenariusz lekcji "Z wizytą na Olimpie" to przeznaczona dla klasy V szkoły podstawowej pomoc dydaktyczna dzięki której zrealizujesz przyjazną za równo od strony uczniów, jak i od ...
Program autorski WSPIERAJĄCYCH UCZNIÓW Z PROBLEMAMI Z CZYTANIEM (2020-03-17) Język polski
Program „Czytanie z ważką Grażką” obejmuje uczniów klas I-III szkoły podstawowej, którzy mają szczególne trudności z czytaniem. Do zajęć wykorzystuję książke pt. „Przygody ważki Grażki”, która to ma pobudzić dziecięcą ...