Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 14030

Jak motywować dziecko do ćwiczeń logopedycznych (2020-03-30) Inne
Artykuł zawiera wskazówki zarówno dla logopedy jak i dla rodzica jak motywować dziecko do wykonywania ćwiczeń logopedycznych, które często bywają mozolne a muszą być wykonywane systematycznie , by uzyskać oczekiwany ...
Scenariusz zajęć z zakresu bezpieczeństwa (2020-03-30) Wych. przedszkolne
Scenariusz zajęć z zakresu bezpieczeństwa w grupie dzieci 4-letnich
Projekt Edukacyjny Bezpieczny Tydzień (2020-03-27) Profilaktyka uzależnień
Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa. Każdy człowiek, dziecko jak i osoba dorosła powinna czuć się bezpiecznie w swoim społeczeństwie. Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia ...
Ankieta o bezpieczeństwie (2020-03-27) Profilaktyka uzależnień
ANKIETA DLA UCZNIÓW której interpretacja umożliwi właściwe ukierunkowanie podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego (2020-03-27) Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie elementów technicznych w mini koszykówce.
Diagnoza holistyczna i jej znaczenie – w oparciu o analizę przypadku 17 – latki z giełkotem (2020-03-25) Inne
Artykuł to fragment pracy dyplomowej z zakresu diagnozy całościowej. Dotyczy badań podłużnych, obejmuje analizę okresu od 5 roku życia dziecka do pełnoletności w ujęciu holistycznym. Na potrzeby publikacji imię dziewczynki ...
Konspekt (2020-03-25) Awans zawodowy
Konspekt z lekcji wychowania fizycznego
Ćwiczenia ruchowe dla dzieci w oparciu o wiersz Juliana Tuwima - W aeroplanie. (2020-03-25) Inne
Opracowany scenariusz zajęć rewalidacyjnych przeznaczony jest do wykorzystania podczas zająć indywidualnych lub w grupie 4 dzieci w wieku 5-6 lat, lub dla terapeuty i dziecka.
Jasełka interaktywne (2020-03-24) Uroczystości
Jasełka z wykorzystaniem technologii multimedialnych
Apel z okazji rozpoczęcia roku (2020-03-24) Uroczystości
Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - 80 rocznica wybuchu II wojny światowej