Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 15206

Scenariusz zajęć "Nasz bajkowy zamek" (2021-11-29) Inne
Scenariusz zajęć dla klasy 1
Scenariusz zajęć "Psy w naszych rodzinach" (2021-11-29) Nauczanie początkowe
Scenariusz zajęć dla klasy II
Innowacja Pedagogiczna "Kolorowy świat mandali" (2021-11-29) Inne
Innowacja pedagogiczna dla uczniów klas 1-3
Innowacja Pedagogiczna "Pomigaj ze mną" (2021-11-28) Inne
Innowacja dla uczniów szkoły podstawowej
Logistyka - sprawdzian (2021-11-28) Przedmioty zawodowe
Sprawdzian - technik logistyk kwalifikacja SPL .04
Kartkówka, kl. 7 - pole powierzchni graniastosłupa (2021-11-27) Matematyka
Zadania dotyczące obliczania pola powierzchni brył: prostopadłościanu, graniastosłupa prostego, którego podstawą jest romb, graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.
Kartkówka, kl. 6 - wyrażenia algebraiczne (2021-11-27) Matematyka
Zadania sprawdzające poziom opanowania następujących treści: - zapisywanie wyrażeń algebraicznych - obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych - przekształcanie i upraszczanie wyrażeń algebraicznych
Awans zawodowy - zaczynam od stażysty (2021-11-23) Awans zawodowy
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Projekt Erasmus plus w przedszkolu (2021-11-21) Inne
Projekt "Poznaję język angielski poprzez zabawy arteterapeutyczne inspirowane muzyką krajów europejskich" realizowany w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym jest kontynuacją poprzednich projektów. Dzięki zagranicznym szkoleniom nasi nauczyciele podnieśli swoje ...
Konspekt lekcji o dezynfekcji w gabinecie stomatologicznym (2021-11-18) Przedmioty zawodowe
Konspekt lekcji o dezynfekcji w gabinecie stomatologicznym. Aseptyka i antyseptyka. sporządzanie płynu dezynfekcyjnego.