Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 14551

Poznaję i kultywuję sztukę ludową regionu w którym mieszkam (2020-07-03) Plastyka
Innowacja ma na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych u dzieci poprzez kultywowanie tradycji ludowych. Zapoznanie z przejawami twórczości ludowej w naszym regionie, poznanie twórców ludowych mieszkających w naszej gminie oraz zapoznanie ...
Sprawozdanie z planu rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. (2020-07-02) Awans zawodowy
Witam, umieszczam "Sprawozdanie z planu rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego."
Symetrie – sprawdzian wiadomości (2020-07-02) Matematyka
Publikację stanowi sprawdzian wiadomości z działu „Symetrie”. Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klasy ósmej szkoły specjalnej.
Koła i okręgi – sprawdzian wiadomości (2020-07-02) Matematyka
Publikację stanowi sprawdzian wiadomości z działu „Koła i okręgi”. Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klasy ósmej szkoły specjalnej.
Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mainowanego (2020-07-02) Awans zawodowy
sprawozdanie według rozporządzenia MEN z 2013 roku
Elementy rachunku prawdopodobieństwa – sprawdzian wiadomości. (2020-07-02) Matematyka
Publikację stanowi sprawdzian wiadomości z działu „Elementy rachunku prawdopodobieństwa”. Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klasy ósmej szkoły specjalnej.
W sieci - test (2020-07-02) Informatyka
Publikację stanowi sprawdzian wiadomości z informatyk z działu „W sieci”. Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej szkoły specjalnej.
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych (2020-07-02) Klasy integracyjne
Doskonalenie procesów poznawczych
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (2020-07-02) Inne
Dokument opisuje harmonogram zadań do realizacji podczas odbywania stażu przez nauczyciela kontraktowego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2020-07-01) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej