Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 16723

Plan rozwoju zawodowego (2024-05-11) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2024-05-10) Awans zawodowy
Plan zawiera opis przykładowych działań nauczyciela matematyki będącego jednocześnie wychowawcą klasy.
Kartkówka klasa 5, zdanie (2024-05-10) Język polski
Kartkówka z głównych części zdania i rodzajów zdań.
Kartkówka - Teatr (2024-05-10) Język polski
Pytania o pojęcia związane z teatrem.
Kartkówka - "O rybaku i rybce" (2024-05-10) Język polski
Pytania po omówieniu utworu.
Jak wspierać dziecko przed egzaminem ósmoklasisty? (2024-05-10) Inne
Ulotka dla rodziców nt. jak wspierać dziecko przed egzaminem.
Rozum na talerzu (2024-05-10) Inne
Ulotka o odżywianiu dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
Taaaki mecz! Czyli o zaimkach raz jeszcze (2024-05-10) Język polski
Scenariusz lekcji w kl. I gimnazjum dotyczącej powtórzenia wiadomości na temat zaimków. Scenariusz zawiera załączniki potrzebne do wykorzystania na lekcji oraz zadanie domowe.
Sześć wróbelków (2024-05-09) Wych. przedszkolne
Wprowadzenie cyfry 6.
Twarz z castingu, muzyka z playbacku (2024-05-09) Muzyka
Artykuł analizuje zjawisko idola w kontekście współczesnym. Wychodzi od analizy znaczenia pojęcia idol oraz jego historycznego tła i ewolucji. Przedstawia mechanizmy kreowania idoli współcześnie, kluczowe czynniki wpływające na sukces i ...