Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

81-90 z 16519

Scenariusz lekcji - Przybornik szkolny (2023-07-24) Inne
Zajęcia z wytwarzania wyrobów odzieżowych - klasa I technikum, czas trwania 6 godzin lekcyjnych.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego (2023-07-22) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie - staż na nauczyciela mianowanego (2023-07-22) Awans zawodowy
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Regulamin konkursu plastycznego z języka hiszpańskiego (2023-07-21) Inne
Regulamin dotyczy konkursu plastycznego pod tytułem ,,Stolice Ameryki Łacińskiej moim okiem". Jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII.
Sprawozdanie z programu zajęć dodatkowych (2023-07-20) Zajęcia pozaszkolne
Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych recyklingiem odzieży - projekt ”nie wyrzucam- wykorzystuję”, zajęcia przeprowadzono w szkole średniej, uczestnikami byli uczniowie technikum odzieżowego.
Plan naprawczy z matematyki 2 5,0 (2023-07-17) Matematyka
Głównym celem napisania przeze mnie i wdrożenia Planu Naprawczego z matematyki była poprawa efektywności kształcenia w szkole oraz uzyskanie lepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty w przyszłym roku szkolnym. Dziś po ...
Konspekt zajęć logopedycznych (2023-07-17) Szkolnictwo specjalne
Przykład do zajęć logopedycznych.
Spódnica podstawowa - sporządzenie układu kroju, oznaczenie i odszycie zaszewek (2023-07-15) Przedmioty zawodowe
Przedmiot: Zajęcia Praktyczne - krawiec Klasa: I technikum Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne Temat lekcji: Spódnica podstawowa - sporządzenie układu kroju, oznaczenie i odszycie zaszewek. Podstawa programowa: krawiec 753105 ...
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - geografia (2023-07-11) Awans zawodowy
Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego z geografii.
Projekt edukacyjny „Śladami Marii Konopnickiej” (2023-07-11) Język polski
Publikacja dotyczy działań związanych z uczczeniem Marii Konopnickiej. Zadania przydzielane są całej społeczności szkolnej. Skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej.