Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 14030

Program autorski - Bajkolandia (2020-03-16) Plastyka
Aby umożliwić dziecku jeszcze bliższy kontakt z książką opracowałam w tym celu innowacyjny program edukacji czytelniczej połączony z zajęciami plastycznymi. Najważniejszym zadaniem tego planu jest terapeutyczne wzbogacanie procesów rozwojowych wychowanków ...
Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole (2020-03-16) Dydaktyka
Niniejszy artykuł stanowi próbę dokonania syntezy różnych podejść do zawodowych kompetencji nauczyciela będących kluczem do efektywnej edukacji.
Scenariusz uroczystości pasowania ucznia klasy pierwszej. (2020-03-16) Uroczystości
Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2020-03-15) Inne
nauczyciel języka angielskiego, wdżr, logopeda
Tematyka dla 60 godzinnego kursu język rosyjski w hotelarstwie i gastronomii (2020-03-14) Języki obce
Tematyka dla 60 godzinnego kursu język rosyjski w hotelarstwie i gastronomii. Publikacja zawiera również spis publikacji, które można wykorzystać podczas zajęć.
Ciśnienie w cieczy i w gazie - zadania (2020-03-14) Fizyka
Zadania dla uczniów szkół podstawowych umieszczone w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2007 do samodzielnego rozwiązania z ukrytymi odpowiedziami, które użytkownik może w każdej chwili odkryć, aby sprawdzić poprawność własnego rozwiązania. Po ...
Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [sz] i różnicowanie jej z głoską [s]. (2020-03-10) Inne
Publikacja zawiera konspekt logopedyczny dotyczący różnicowania głosek [sz]-[s], z wykorzystaniem metod uczulania miejsc artykulacyjnych, metod aktywizujących, elementów metody Dennisona, elementów metody Dobrego Startu oraz elementów metody W. Sherborne.
“Niezwykła podróż do krainy bezpieczeństwa” (2020-03-09) Wych. przedszkolne
Scenariusz zajęć w grupie dzieci 4 – letnich; poznanie nazw i wyglądu przedmiotów niezbędnych podczas jazdy; utrwaleniue zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię; wdrażanie do odpowiednich zachowań w chwili zagrożenia czyjegoś ...
Zboża - karta pracy. (2020-03-09) Przedmioty zawodowe
Karta pracy - charakterystyka zbóż.
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego (2020-03-08) Awans zawodowy
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.