Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 14759

Program ZRK język angielski (2021-01-06) Języki obce
Autorski program zajęć rozwijających kreatywność pt. "Materiały autentyczne na lekcjach języka angielskiego".
Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanego (2021-01-06) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego
Bajka terapeutyczna w nauce języka angielskiego. (2021-01-05) Języki obce
Bajki anglojęzyczne można wykorzystać do wspierania edukacji językowej. Kluczowe jest, aby dziecko uczyło się przez zabawę i kojarzyło naukę z przyjemnością. Bajki anglojęzyczne zapewniają korzyści zarówno dla dziecka, jak i ...
PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (2021-01-05) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego.
Scenariusz lekcji otwartej on- line. (2021-01-04) Religia
Scenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej on -line w klasie 6. Temat: Żłóbek, kolęda, opłatek - czy tylko tradycja?. Opracowana została w oparciu o podręcznik metodyczny wydawnictwa Jedność.
Scenariusz przedstawienia świątecznego 3 latki (2021-01-04) Wych. przedszkolne
Scenariusz przedstawienia świątecznego w grupie 3 latków w roku 2020.
Let's read a novel! - The Last Chronicle of Barset. (2020-12-31) Języki obce
Wprowadzając temat problemów społecznych (a dokładniej temat Crime and Punishment) warto posłużyć się fragmentem książki i zachęcić uczniów do dyskusji oraz czytania w języku angielskim.
Animals - rhyming poems. (2020-12-31) Języki obce
Jak nauczyć dzieci nazwy zwierząt w języku angielskim i jednocześnie zaciekawić poezją? Najprostszym sposobem są krótkie, rymujące się wierszyki zawierające angielskie nazwy zwierząt. Do tego ćwiczenia można wykorzystać flashcards z ...
Różne sposoby czytania i interpretowania utworu poetyckiego. (2020-12-29) Język polski
Scenariusz dwóch lekcji języka polskiego w klasie VI do analizy i interpretacji wiersza „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” K. I. Gałczyńskiego metodą przekładu intersemiotycznego. Lekcja ta odwołuje się do różnych ...
Program Autorski (2020-12-13) Inne
PROGRAM AUTORSKI