Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 16384

Kartkówka dla klasy siódmej z tematu: Rozpuszczalność substancji w wodzie (2023-05-31) Chemia
Kartkówka zawiera 3 zadania wymagające obliczeń i udzielenia na ich podstawie odpowiedzi na zadane pytania.
Kartkówka dla klasy siódmej z tematu: łączenie się atomów (2023-05-31) Chemia
Zadania do wykonania podczas tej kartkówki obejmują 2 pytania dotyczące sposobów powstawania wiązania kowalencyjnego i jonowego oraz dwa pytania dotyczące zapisywania wzorów chemicznych oraz ustalania nazwy związku na podstawie wzoru. ...
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2023-05-31) Awans zawodowy
Nauczyciel języka angielskiego.
Sprawdzian - części mowy (2023-05-31) Język polski
Sprawdzian - części mowy dla klasy 4.
Sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2023-05-31) Awans zawodowy
Sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Scenariusz lekcji otwartej: Jedzenie, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - utrwalenie wiadomości z działu 3 (2023-05-31) Języki obce
Przedmiot: język angielski Temat: Jedzenie, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - utrwalenie wiadomości z działu 3.
Przykładowy program profilaktyczno - wychowawczy placówki oświatowej (2023-05-31) Inne
Przykładowy program profilaktyczno - wychowawczy placówki oświatowej typu Centrum Kształcenia Zawodowego.
Scenariusz zajęć z terapii integracji sensorycznej (2023-05-31) Inne
Planowanie zajęć terapii integracji sensorycznej
Wpływ pandemii na aktywność i sprawność fizyczną uczniów szkoły średniej (2023-05-31) Wychowanie fizyczne
Podsumowanie wyników sprawnościowych oraz ankiet dotyczących młodzieży szkolnej podczas pandemii COVID-19.
Podział trójkątów karta pracy PPP (2023-05-31) Klasy integracyjne
Karta pracy dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.