Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 14649

Katalog bezpłatnych filmów edukacyjnych dla technikum i liceum z zakresu ekonomii, marketingu, rachunkowości, finansów i przedsiębiorczości. (2020-08-28) Przedmioty zawodowe
Katalog bezpłatnych filmów edukacyjnych dla technikum i liceum z zakresu ekonomii, marketingu, rachunkowości, finansów i przedsiębiorczości. Liceum: Podstawy przedsiębiorczości. Technikum: przedmioty ekonomiczne oraz podstawy przedsiębiorczości.
PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 2019-2022 NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (2020-08-28) Awans zawodowy
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego przedmiotów zawodowych ekonomicznych.
Plan rozwoju zawodowego 2 5,0 (2020-08-27) Języki obce
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Scenariusz lekcji technik hotelarstwa 1 5,0 (2020-08-25) Przedmioty zawodowe
Temat lekcji: Karta pobytu jako dokument związany z procedurą check- in. Treści nauczania: • Karta pobytu • Znaczenie dla hotelu i gościa • Elementy karty pobytu
Scenariusz lekcji - Cena, składniki cen – analiza czynników wpływających na cenę 1 5,0 (2020-08-25) Przedmioty zawodowe
Temat lekcji: Cena, składniki cen – analiza czynników wpływających na cenę. Treści nauczania:  Definicja ceny  Funkcje ceny  Składniki ceny  Kalkulacja ceny  Marża sposoby ustalania
Scenariusz lekcji - Segmentacja rynku nabywcy 1 5,0 (2020-08-25) Przedmioty zawodowe
Temat lekcji: Segmentacja rynku nabywcy. Treści nauczania: Segmentacja Znaczenie segmentacji Poziomy segmentacji Kryteria segmentacji
Scenariusz lekcji- materiały dodatkowe (2020-08-25) Przedmioty zawodowe
Materiały do lekcji- do temat lekcji: Przyczyny i skutki inflacji. Proces Pani Inflacji
Scenariusz lekcji - Przyczyny i skutki inflacji 1 5,0 (2020-08-25) Przedmioty zawodowe
Temat lekcji: Przyczyny i skutki inflacji. Treści nauczania: • Przyczyny zjawiska inflacji • Skutki inflacji • Sposoby zwalczania inflacji
Scenariusz lekcji- materiały dodatkowe 1 5,0 (2020-08-25) Przedmioty zawodowe
Wniosek CEIDG- materiały dodatkowe do Scenariusza lekcji otwartej; technikum i liceum, podstawy przedsiębiorczości i przedmioty ekonomiczne. Załącznik do tematu lekcji: Procedura rejestracji podmiotów w CEIDG. • Wniosek CEIDG
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 2 5,0 (2020-08-25) Awans zawodowy
MÓJ PLAN NA ROZWÓJ ZAWODOWY.