Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 13862

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2019-10-27) Wychowanie fizyczne
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2019-10-22) Wych. przedszkolne
Edukacja przedszkolna
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 2. Jak na klimat wpływa krążenie powietrza - stałe wiatry Ziemi? (2019-10-20) Geografia
Przedstawione zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest drugą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmioczęściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 2. Jak na klimat wpływa krążenie ...
Awans zawodowy-nauczyciel dyplomowany (2019-10-20) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2019-10-17) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju nauczyciela stażysty (2019-10-17) Awans zawodowy
uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowanego
Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanego nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej. (2019-10-14) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (na dzień 30.08.2019r.) Zawiera opis wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela ...
Zmiany w prawie oświatowym 2019/2020 1 5,0 (2019-10-12) Inne
Prezentacja dotycząca zmian w prawie oświatowym na rok 2019/2020
Kalendarz meteorologiczny-Excel-arkusze: rejestracja i zestawienie stanów pogody (2019-10-12) Informatyka
Ta część jest załącznikiem do opracowania: „Kalendarz meteorologiczny – Microsoft Excel na usługach szkolnej meteorologii”. Są to aktywne arkusze Excela, które (za pomocą narzędzi, funkcji i formuł programu) pozwalają rejestrować ...
Kalendarz meteorologiczny – Microsoft Excel na usługach szkolnej meteorologii (2019-10-12) Informatyka
Przedstawiam środek dydaktyczny: „Kalendarz meteorologiczny – Microsoft Excel na usługach szkolnej meteorologii” (dalej w skrócie Kalendarz i Excel), który pozwala uczniowi: • obserwować i rejestrować stany elementów pogody; • wykreślać, ...