Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 16037

Plan rozwoju zawodowego (2022-12-31) Awans zawodowy
Szczegółowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela plastyki (2022-12-31) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela plastyki
Plan rozwoju zawodowego (2022-12-31) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z projektu artystyczno - edukacyjnego "Nowe życie dzieł sztuki Jana Matejki" (2022-12-31) Plastyka
Publikacja prezentuje przykładowy opis zrealizowanego projektu artystycznego z przedmiotu plastyka.
"Nowe życie dzieł sztuki Jana Matejki" - projekt artystyczno-edukacyjny (2022-12-31) Plastyka
Publikacja prezentuje opis projektu przeznaczonego dla uczniów klas siódmych, realizowanego na przedmiocie plastyka.
Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej "Muzyka źródłem plastycznych inspiracji" (2022-12-30) Plastyka
Dokument prezentuje sprawozdanie z przeprowadzonej w klasie piątej innowacji pedagogicznej z przedmiotu plastyka.
Sprawozdanie z innowacji "Literaturą malowane" (2022-12-30) Plastyka
Dokument zawiera sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji pedagogicznej z przedmiotu plastyka.
"Muzyka źródłem plastycznych inspiracji" - innowacja pedagogiczna (2022-12-30) Plastyka
Innowacja wpisuje się w realizowany w szkole program nauczania plastyki w klasie piątej szkoły podstawowej „Plastyka 5”, wydawnictwa MAC. Skierowana jest do uczniów, którzy wykazują większe zapotrzebowanie na kontakt z ...
"Literaturą malowane". Zajęcia z twórczości plastycznej z elementami arteterapii - innowacja pedagogiczna (2022-12-30) Plastyka
Innowacja jest przeznaczona na zajęcia dodatkowe z przedmiotu plastyka. Główne cele, to rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości poprzez inspiracje wybranymi pozycjami z literatury dziecięcej oraz kształtowanie w uczniach odpowiednich wartości ...
Aspergerek na lekcjach języka polskiego.... 1 5,0 (2022-12-28) Język polski
Artykuł zawiera zebrany w kilkunastu punktach spis zaleceń do pracy w liceum na języku polskim z uczniem z orzeczeniem ze względu na zespół Aspergera. Jest wynikiem mojego wieloletniego doświadczenia zawodowego ...