Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 14551

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2020-06-27) Wychowanie fizyczne
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE (2020-06-25) Języki obce
zadanie par. 8 ust.4 lit.b)
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych (2020-06-25) Języki obce
Wymaganie par. 8 ust. 3 pkt 1
Sprawozdanie na mianowanie (2020-06-23) Awans zawodowy
Sprawozdanie na mianowanie (język angielski i edukacja wczesnoszkolna)
Ciekawostki historyczne - Rocznica na każdy dzień oku szkolnego 2019/2020 (2020-06-23) Historia
Krótkie informacje, ciekawostki historyczne na każdy dzień roku szkolnego, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
Sprawozdanie zrealizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. (2020-06-22) Awans zawodowy
sprawozdanie zgodnie z rozporządzeniem z 2013 roku
WALORY PRZYRODNICZE POWIATU PŁOŃSKIEGO (2020-06-21) Ekologia
Tereny chronione występujące na obszarze powiatu płońskiego
GRA MIEJSKA (2020-06-21) Inne
GRA MIEJSKA ZABAWA INTEGRACYJNA
Plan Rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-06-21) Wych. przedszkolne
Awans zawodowy
Jestem bezpieczny, bo wiem... - utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze. (2020-06-21) Wych. przedszkolne
Przedszkole. Scenariusz zajęć w grupie 3 - 4 latków. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas poruszania się w pobliżu ulic