Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 15206

Festiwal psychologii dziecka – Praga 2021. (2021-10-27) Psychologia
Artykuł jest relacją z Festiwalu psychologii dziecka, który miał miejsce w Pradze w dniu 16.10.2021 r.
Opis i analiza sposobu realizacji wymagań cz. 2 (2021-10-26) Awans zawodowy
Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia*: Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających ...
Opis i analiza sposobu realizacji wymagań cz. 1 (2021-10-26) Awans zawodowy
Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. 4a Rozporządzenia*: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych ...
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela (2021-10-26) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego - chemia, teoretyczna przedmioty zawodowe
Słuchaj uważnie 1 5,0 (2021-10-24) Klasy integracyjne
Ćwiczenie na doskonalenie percepcji słuchowej polegające na wychwyceniu, w którym, z trzech wyrazów występuje na końcu inna sylaba. Ćwiczenie na zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne.
Percepcja słuchowa - ćwiczenie (2021-10-24) Klasy integracyjne
Ćwiczenie z zakresu doskonalenia percepcji słuchowej polegające na wychwyceniu, która sylaba została usunięta z jednego z pary podanych wyrazów.
Wzór na odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (2021-10-24) Nauczanie początkowe
Wzór na odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego - wzór - wklejka do zeszytu.
Dodawanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego ćw. - wklejka (2021-10-24) Nauczanie początkowe
Ćwiczenia z dodawania z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 20.
Przekroczenie progu dziesiątkowego - wzór - wklejka (2021-10-24) Nauczanie początkowe
Wzór na obliczanie działań z przekroczeniem progu dziesiątkowego - wklejka dla klas 1 i 2.
der-die-das: Genus des Substantivs (2021-10-23) Języki obce
Zestawienie rzeczowników ze względu na rodzaj gramatyczny w zależności od końcówki rzeczownika w liczbie pojedynczej oraz znaczenia wyrazu