Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 14649

Scenariusz lekcji - Promocja mix 1 5,0 (2020-08-25) Przedmioty zawodowe
Scenariusz lekcji dla wszystkich kierunków technikum z zakresu zarządzania, marketingu, prowadzenia działalności gospodarczej oraz dla liceum w zakresie przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości. Temat lekcji: Promocja mix. Treści nauczania: Elementy promocji mix ...
Scenariusz lekcji - Procedura rejestracji podmiotów w CEIDG 1 5,0 (2020-08-25) Przedmioty zawodowe
Scenariusz lekcji dla Kierunku Technik Ekonomista oraz dla przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości Temat lekcji: Procedura rejestracji podmiotów w CEIDG. Treści nauczania: Wniosek CEIDG Charakterystyka poszczególnych elementów wniosku Sposób wypełnienia wniosku
Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego na Nauczyciela Dyplomowanego Świetlica Szkolna, Nauczanie Początkowe 1 4,0 (2020-08-22) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego, przedłożony w roku szkolnym 2019/20 w warszawskiej szkole podstawowej przez nauczyciela, mgr Nauczania Początkowego z Wychowaniem Przedszkolnym, pracującego ...
Wyznaczanie gęstości - karta pracy (2020-08-21) Fizyka
Karta pracy skierowana jest do uczniów klas 7. Pozwala na wyznaczenie gęstości ciała o regularnych kształtach.
Magnetyzm - karta pracy (2020-08-21) Fizyka
Karta pracy skierowana jest do uczniów klas 8 . Stanowi doskonałą powtórkę przed sprawdzianem z magnetyzmu.
Kinematyka - sprawdzian wiadomości (2020-08-21) Fizyka
Sprawdzian skierowany jest do uczniów klas 7 szkół podstawowych.
innowacja pedagogiczna: "TIK stosujesz, angielski wnet pojmujesz". (2020-08-21) Języki obce
Innowacja pedagogiczna „TIK stosujesz, angielski wnet pojmujesz” skierowana jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Zadaniem nauczyciela jest pobudzanie aktywności uczniów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań poprzez dobór aktywizujących metod ...
Innowacja pedagogiczna: koło artystyczno-teatralne z języka angielskiego (2020-08-21) Języki obce
Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia, rozwijanie ciekawości wobec innych kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego, wzmacnianie wiary we własne możliwości językowe. Prowadzi to ...
Wzory i wielkości fizyczne (2020-08-21) Fizyka
Ćwiczenia utrwalające znajomość wzorów fizycznych na poziomie szkoły podstawowej.
Jednostki wielkości fizycznych (2020-08-21) Fizyka
Ćwiczenia utrwalające znajomość jednostek wielkości fizycznych na poziomie szkoły podstawowej.