Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 14030

Scenariusz lekcji języka angielskiego " Films - vocabulary".cz.2 (2020-03-08) Języki obce
Załącznik jest lekcją 45 min. dla klasy 7. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z nowym słownictwem związanym z tematem-film i wykonują ćwiczenia słownikowe.
Scenariusz lekcji języka angielskiego " Films - vocabulary". (2020-03-08) Języki obce
Załącznik jest lekcją 45 min. dla klasy 7. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z nowym słownictwem związanym z tematem-film i wykonują ćwiczenia słownikowe.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. (2020-03-08) Awans zawodowy
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO WG ROZPORZĄDZENIA Z 26 LIPCA 2018 R. NAUCZANY PRZEDMIOT: MATEMATYKA
Krzyżówka (2020-03-07) Religia
Krzyżówka zawiera hasła związane z Matką Bożą ( sanktuaria maryjne ). Hasło to myśl św. Maksymiliana Marii Kolbego. Przeznaczona jest dla starszych klas szkoły podstawowej.
Oddziaływania - zadania z odpowiedziami (2020-03-06) Fizyka
Zadania w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2007 do samodzielnego rozwiązania z ukrytymi odpowiedziami, które użytkownik może w każdej chwili odkryć, aby sprawdzić poprawność własnego rozwiązania. Po sprawdzeniu poprawności rozwiązania zadania odpowiedzi ...
Karta oceny własnych umiejętności. 1 5,0 (2020-03-06) Język polski
Karta służy uczniom klasy czwartej do samooceny. Trzeba poprosić o jej wypełnienie na końcu każdego miesiąca. Uczeń zostaje w ten sposób zmuszony do krytycznego myślenia, zastanawiania się nad swoimi umiejętnościami, ...
Przedsięwzięcia w ramach promocji czytelnictwa. (2020-03-06) Język polski
Postanowiłam podzielić się z innymi nauczycielami języka polskiego swoimi propozycjami akcji promujących czytelnictwo wśród dzieci klasy piątej i ich rodziców. Wszystkie przedsięwzięcia zrealizowałam w mojej klasie i byłam zadowolona z ...
Pięć najważniejszych korzyści z czytania. (2020-03-06) Język polski
Niniejszy artykuł jest doskonałym materiałem na spotkanie z rodzicami w ramach promocji czytelnictwa, wywiadówkę. Zawarłam w nim najważniejsze korzyści, które płyną z czytania. Ukazałam w jaki sposób czytanie wpływa na ...
Jak motywować dziecko do ćwiczeń logopedycznych? (2020-03-02) Inne
Artykuł zawiera wskazówki dla terapeuty oraz rodzica jak motywować dziecko do wykonywania ćwiczeń logopedycznych, które są często długotrwałe i mozolne. Dziecko bardzo często ulega zniecierpliwieniu i nie ma woli wykonywania ...
Myśl Kardynała Wyszyńskiego (2020-03-01) Religia
Krzyżówka przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Wszystkie hasła związane są z kobietami - bohaterkami biblijnymi lub świętymi i błogosławionymi Kościoła. Rozwiązaniem jest myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego