Dodaj publikację
Autor
Małgorzata
Data publikacji
2008-05-05
Średnia ocena
3,29
Pobrań
3074

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera zestaw kartkówek z matematyki dla klasy czwartej i szóstej. Przykładowe sprawdziany dotyczą: dodawania i odejmowania liczb naturalnych, potęgowania, jednomianów, podstawowych figur geometrycznych itp.
 Pobierz (doc, 106,5 KB)

Podgląd treści

K A R T K Ó W K A - KLASA IV

................................................................................... ....................
imię i nazwisko klasa
liczba uzyskanych punktów ……………………….. ocena ……………………

W zadaniach 1- 3 zaznacz tylko jedną poprawną odpowiedź.

Zadanie 1 (1 pkt)

Figura, która nie ma początku ani końca to …
a) półprosta.
b) odcinek.
c) prosta.
d) łamana.

Zadanie 2 (1 pkt)

Figura narysowana obok to …
a) łamana.
b) prosta.
c) punkt.
d) półprosta.

Zadanie 3 (1 pkt)

Najmniejszą figurą geometryczną jest …
a) kwadrat.
b) punkt.
c) trójkąt.
d) łamana.

Zadanie 4(4 pkt)

Wpisz należy lub nie należy.

Punkt A ………. do prostej k.

Punkt B ………. do odcinka KL.
Punkt C ………. do półprostej KL.
Punkt L ………. do odcinka KB.

Zadanie 5 (4 pkt)

Wpisz znak [pic] lub [pic].

AB ….. DC

AC ….. BD

DC ….. BC

|Punktacja |Ocena |
|10 – 11 |bardzo dobry |
|8 – 9 |dobry |
|6 – 7 |dostateczny |
|4 – 5 |dopuszczający |
|0 – 3 |niedostateczny |

AD ….. BC

KARTKÓWKA – KLASA VI

Imię ...................................................... Klasa ......

Nazwisko ...............................................

|Liczba uzyskanych punktów |Ocena |
| | |
| | |
| | |

Zadanie 1 (3 pkt)

W podanych jednomianach określ współczynniki liczbowe:

a) [pic] - ................................

b) [pic] - ................................

c) [pic] - ................................

Zadanie 2 (6 pkt)

Uporządkuj jednomiany:
a) [pic]

b) [pic]

c) [pic]

Zadanie 3 (4 pkt)

Zredukuj wyrazy podobne

a) 3a + 7a – 9a + 8 = …..……………..

b) 7xy – 11yx – xy + 5 = ………………….

KARTKÓWKA – KLASA VI
(Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych)

Imię i nazwisko…………………………………… Klasa ………...

Liczba uzyskanych punktów ………… / 11 pkt Ocena …………

Zadanie 1 (4 pkt)
Napisz nazwę następującego wyrażenia algebraicznego:

a + 3 ……………………………………..…………………………………

4 – c ………………………………………………………………………..

5x ………………………………………………………………………..

[pic] ………………………………………………………………………..

Zadanie 2 (5 pkt)
Napisz wyrażenie:
suma liczb a i 14 …………………………
iloczyn liczb 5 i y …………………………
iloraz liczby a przez b …………………………
różnica podwojonej liczby a i liczby 4 …………………………
suma liczby 8 i różnicy liczb 6 i a …………………………
Zadanie 3 (2 pkt)
Oblicz wartość liczbową wyrażenia: a : 4 + 3a dla a = 28

|Punktacja |Ocena |
|10 – 11 |bardzo dobry |
|8 – 9 |dobry |
|6 - 7 |dostateczny |
|4 - 5 |dopuszczający |
|0 – 3 |niedostateczny |

K A R T K Ó W K A – KLASA IV

(Potęgowanie liczb naturalnych)

................................................................................... ....................
imię i nazwisko klasa

ocena …………………………

Zadanie 1(2 pkt)

Zapisz słowami:

a) 5² - …………………………………………………………...

b) 63 - …………………………………………………………...

Zadanie 2 (4 pkt)
Zapisz w postaci iloczynu jednakowych liczb i oblicz:

a) 92 = …………………………………………..

b) 43 = …………………………………………..

c) 72 = …………………………………………..

d) 53 = …………………………………………..

|Punktacja |Ocena |
|6 |bardzo dobry |
|5 |dobry |
|4 |dostateczny |
|3 |dopuszczający |
|0 - 2 |niedostateczny |

K A R T K Ó W K A – KLASA IV

(Potęgowanie liczb naturalnych)

................................................................................... ....................
imię i nazwisko klasa

ocena …………………………

Zadanie 1(2 pkt)

Zapisz słowami:

a) 5² - …………………………………………………………...

b) 63 - …………………………………………………………...

Zadanie 2 (4 pkt)
Zapisz w postaci ...