Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Raj
Data publikacji
2018-01-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
31

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Karta pracy ucznia: „Dostrzeganie wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska naturalnego” stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczyciela prowadzącego kółko ekologiczno-chemiczne. Jest to karta obserwacji gotowa do wydruku.
 Pobierz (docx, 12,6 KB)

Podgląd treści

KARTA PRACY UCZNIA

„Dostrzeganie wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska naturalnego”

Dośwadczenie. 1 – Badanie odczynu wody za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego

Obserwacje:

Woda destylowana

Woda z rzeczki

Woda wodociągowa

Doświadczenie 2 – Badanie zapachu wody

Obserwacje:

Woda destylowana

Woda z rzeczki

Woda wodociągowa

Doświadczenie 3 – Odparowywanie wody

Obserwacje:

Woda destylowana

Woda z rzeczki

Woda wodociągowa

WNIOSKI:

-

-

Doświadczenie 4 – Wykrywanie azotanów(V) metodą obrączkową

Obserwacje:

Roztwór HNO3 (dla porównania)

Woda z rzeczki

Woda wodociągowa

Próba z FeSO4 w obecności stęż. H2SO4

Doświadczenie 5 – Wykrywanie ortofosforanów(V) w reakcji strąceniowej

Obserwacje:

Roztwór H3PO4 (dla porównania)

Woda z rzeczki

Woda wodociągowa

Próba z BaCl2

Próba z AgNO3

Równania reakcji:

BaCl2 + H3PO4 →

AgNO3 + H3PO4 →

WNIOSKI:

Doświadczenie 6 – Otrzymywanie i badanie wpływu tlenku siarki(IV) na rośliny

Obserwacje:

Gałązki świerka

Płatek czerwonej róży

Równanie reakcji: Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Uzgodnienie równania reakcji metodą bilansu elektronowego:

WNIOSEK: