Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Niełacna
Data publikacji
2018-10-19
Średnia ocena
5,00
Pobrań
116

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program autorski "Savoir-vivre dla najmłodszych" zrealizowany w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie.
 Pobierz (doc, 178,0 KB)

Podgląd treści

Agnieszka Niełacna

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie

Program własny zajęć pozalekcyjnych

Savoir-vivre dla najmłodszych

Mikstat 2018

Wstęp

Dbałość o dobre wychowanie dziecka to zadanie stojące nie tylko przed rodzicami młodego człowieka, lecz również przed szkołą, miejscem, z którym uczniowie są mocno związani od wczesnych lat swojego życia. Szkoła ma przygotować wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie nie tylko przez wiedzę przekazywaną podczas zajęć w ramach poszczególnych przedmiotów, ale także przez kształtowanie umiejętności interpersonalnych uczniów, uwrażliwianie ich na uczucia i potrzeby innych osób, czy pomoc w nabraniu społecznej
i towarzyskiej ogłady oraz ogólnej pewności siebie.
W tym kontekście zbiór zasad dobrego wychowania, określany pochodzącym z języka francuskiego wyrażeniem ‘savoir-vivre’, może stać się cennym elementem edukacji szkolnej. Savoir-vivre dotyczy wielu dziedzin, między innymi reguł zachowania się przy stole, wyboru odpowiedniego ubioru, relacji damsko-męskich i innych. Umiejętność prawidłowego zachowania się w sytuacjach ujętych w tej swoistej ‘etykiecie’ z pewnością podniesie samoocenę uczniów i może okazać się bardzo przydatna w dorosłym życiu.
Mając to na względzie, postanowiłam opracować i wdrożyć program: "Savoir-vivre dla najmłodszych". Zakładam, że program w przyszłości będzie ewoluował, a zawarte w nim treści będą w przyszłości modyfikowane i korygowane, głównie na podstawie informacji zwrotnej otrzymywanej od uczniów w trakcie spotkań.

Założenia ogólne

Niniejszy program ma na celu pobudzenie świadomości społecznej uczniów poprzez przekazanie im podstawowych zasad właściwego zachowania w towarzystwie innych osób oraz umiejętności poprawnego postępowania w określonych sytuacjach. Jest to główne założenie programu, którego skuteczne wdrożenie oznacza jednocześnie realizację szeregu wskazanych poniżej celów szczegółowych.
Program wymaga zastosowania odpowiednich dla danej tematyki form pracy, zaangażowania nauczyciela i miłej atmosfery na zajęciach, a także ewaluacji tak dokonywanej na bieżąco, jak i po zakończeniu programu.

Cele szczegółowe

Z przyjętymi założeniami ogólnymi programu „Savoir-vivre dla najmłodszych” ściśle powiązane są następujące cele szczegółowe:

- przypomnienie i utrwalenie zasad nabytych w domu oraz w trakcie nauki szkolnej,
- wykształcenie w uczniach prawidłowych zachowań w konkretnie wskazanych sytuacjach,
- zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie,
- przygotowanie uczniów do zderzenia z sytuacjami, które będą im towarzyszyć w dorosłym życiu,
- wyrabianie w uczniach pewności siebie wynikającej z przeświadczenia, że nie zachowają się w sposób naruszający zasady dobrego wychowania,
- znajomość szerokiego spektrum możliwych sytuacji i zachowań,
- stymulowanie wrażliwości społecznej,
- dostrzeganie potrzeb i emocji innych osób,
- rozwijanie komunikacji interpersonalnej,
- wdrażanie do zachowań prospołecznych,
- kształtowanie w uczniach osobowości otwartej na nowe sytuacje i przygotowanej do stawiania im czoła,
- dążenie do usamodzielnienia uczestników programu,
- zachęcanie uczniów do przekazywania nabytej wiedzy innym ...