Dodaj publikację
Autor
Joanna Grzesica
Data publikacji
2018-10-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy dla grupy wychowawczej na zajęciach pozalekcyjnych w ZSS.
 Pobierz (doc, 40,5 KB)

Podgląd treści

Plan pracy grupy II
na rok szkolny 2018/2019

I. ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

1. Uczestnictwo w grupie.
- zintegrowanie, zsolidaryzowanie grupy przez wspólne gry i zabawy,
- wzajemne poznanie przez luźną rozmowę,
- stworzenie sytuacji sprzyjającej pełnej asymilacji grupy przez:
➢ gazetki tematyczne,
➢ ustalenie dyżurów
- ustalenie jasnych dla dziecka zasad regulujących współżycie z innymi:
➢ kulturalne odnoszenie się do siebie nawzajem,
➢ szacunek i pomoc wobec osób starszych,
➢ trzy magiczne słowa – proszę, przepraszam, dziękuję,
➢ wyrabianie kultury osobistej,
➢ współodpowiedzialność.
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, pewności, przynależności, miłości i uznania w celu ułatwienia dziecku zaaklimatyzowania się w nowym środowisku i otoczeniu

2. Postrzeganie i rozumienie swoich uczuć.
- podkreślenie cech pozytywnych dziecka, jego umiejętności poprzez chwalenie, nagradzanie, ćwiczenia psychoterapeutyczne,
- rozładowanie niekorzystnych napięć emocjonalnych, w sposób akceptowany przez środowisko – relaksacja, muzykoterapia, kinezjologia, oddziaływanie terapeutyczne,
- poznanie sposobów opanowania złości, agresji fizycznej i słownej,
- korygowanie istniejących zaburzeń w relacjach: dziecko – dorośli, dziecko – rówieśnicy, dziecko – zadanie, dziecko – „ja”
- wnikliwa obserwacja zachowania dziecka.

3. Dbanie o zdrowie.
- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
- kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do lekarza,
- zaznajomienie i systematyczne przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek, spacerów, gier itp.

II. ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE

- spacery i wycieczki po okolicy w celu poznania miejscowości,
- zabawy i gry ruchowe mające na celu pobudzenie dzieci zahamowanych i wyciszenie pobudzonych,
- stymulacja ogólnego rozwoju ruchowego i uaktywnienie koordynacji mięśni całego ciała, przez:
➢ zabawy na boisku sportowym,
➢ udział w hipoterapii
➢ ćwiczenia na „siłowni”
➢ gry i zawody sportowe,
➢ gry zespołowe i drużynowe
➢ saneczkowanie
➢ zabawy na śniegu itp.
➢ jazda na rowerze

III. ZAJĘCIA PLASTYCZNE

- poznanie zainteresowań dzieci,
- wykonywanie ozdób związanych ze świętami, ważnymi datami i porami roku,
- okres przygotowań do świąt
▪ gazetki,
▪ konkursy plastyczne
▪ ozdoby
▪ dekoracja całej świetlicy
- usprawnianie manualne, manipulacyjne przez:
➢ malowanie, rysowanie, szkicowanie,
➢ wyszywanie, szycie,
➢ wyklejanie, wydzieranie, wycinanie,
- poznanie nowych technik plastycznych między innymi „origami” – ćwiczenie precyzji, dokładności, skupienia uwagi

IV. ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE

- zorganizowanie zawodów sportowych w zależności od pogody i pory roku
➢ mecze piłki nożnej,
➢ turniej tenisa stołowego
➢ saneczkowanie
➢ walka na śnieżki itp.
- organizowanie dyskotek, zabaw, gier rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, technicznych i plastycznych itp.
- pogadanki na temat ważnych dni
- komputerowe gry edukacyjne
- posadzenie warzyw i dbanie o założony „ogródek”
- udział w odwiedzinach duszpasterskich
- zajęcia kulinarne
- udział w konkursach na terenie jak i poza szkołą

V. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

- wybór i zagospodarowanie przez dzieci miejsca do nauki i wypoczynku,
- wspólna troska o porządek i ład oraz estetykę w świetlicy i całym otoczeniu dzieci,
- szanowanie rzeczy wspólnych – cykl rozmów,
- przygotowanie miejsca do nauki i pracy – konieczność porządku
i ...