Dodaj publikację
Autor
Ewelina Rokicka
Data publikacji
2019-02-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć dla dzieci w wieku 6-8 lat
 Pobierz (doc, 39,5 KB)

Podgląd treści


Konspekt zajęć dla dzieci w wieku 6-8 lat
Temat zajęć: Pieski i kotki to nie maskotki
Czas trwania: 60 minut.

Cel ogólny:
▪ wzbogacenie wiedzy nt. zwierząt domowych,
▪ pobudzenie empatii i poczucia odpowiedzialności wobec zwierząt,
▪ rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
▪ potrafi wymienić nazwy zwierząt domowych, m. in. psa, kota, chomika, świnkę morską, królika, fretkę, szczura, patyczaka,
▪ rozumie rolę człowieka w opiece nad zwierzętami i jego odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie zwierząt,
▪ zna różne rasy psów i kotów,
▪ wie, jaką rolę w życiu człowieka mogą pełnić różne typy psów,
▪ zna sposoby opieki nad zwierzętami domowymi,
▪ potrafi wykonać rysunek kota,
▪ umie wysłuchać w skupieniu i ze zrozumieniem opowiadań o zwierzętach,
▪ potrafi ocenić zdania dotyczące zwierząt domowych w kategorii „prawda” lub „fałsz”.

Metody pracy:
▪ oparte na słowie: głośne czytanie opowiadań, objaśnienia, rozmowa,
▪ oparte na działaniu: rysowanie,
▪ oparte na oglądzie: kategoryzacja obiektów na ilustracji, prezentacja książek dla dzieci.

Formy pracy:
▪ indywidualna,
▪ zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
▪ książki:
1) Krzyżanek J.: Kotki Dorotki: czytam uważnie, Poznań 2018,
2) Krzyżanek J.: Pieski Tereski: czytam sylabami, Poznań 2017,
oraz inne książki dla dzieci dotyczące zwierząt domowych,
▪ czasopismo „Świerszczyk” 2016 nr 4 (opowiadanie ze stron:12-13),
▪ karty przedstawiające różne zwierzęta,
▪ kredki lub długopisy.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, przedstawienie tematu zajęć.
2. Rozmowa nt. zwierząt domowych.
(Jakie znacie zwierzęta domowe? Czy znacie jakieś mniej popularne – nietypowe – zwierzęta, które można trzymać w domu). Odczytanie przez nauczyciela opowiadania Chcę wiedzieć więcej o… nietypowych zwierzętach domowych z czasopisma „Świerszczyk”.
3. Rozmowa kierowana nt. odpowiedzialności za zwierzęta.
(Skąd biorą się zwierzęta w naszych domach? Jak należy o nie dbać? W jaki sposób karmić? Jak dbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo? Jak pielęgnować?)
4. Karta pracy.
Nauczyciel rozdaje dzieciom karty z obrazkami przestawiającymi różne zwierzęta. Każde dziecko otrzymuje 1 kartę. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie i zakreślenie zwierząt domowych.
5. Rozmowa o najpopularniejszych zwierzętach domowych – kotach i psach.
Dzieci wymieniają znane im rasy kotów i psów. Następnie wskazują, jaką jeszcze rolę – oprócz towarzyskiej – mogą pełnić psy (pracują w policji, w ratownictwie, pomagają niewidomym, pełnią rolę terapeuty itp.)
6. Głośne czytanie dzieciom opowiadań o psie i kocie.
Nauczyciel odczytuje opowiadanie o psach pt. „Pieski Tereski, a następnie opowiadanie „Portret kota”. Rozmowa nt. treści opowiadań.
7. Rysowanie kota. W nawiązaniu do treści drugiego opowiadania dzieci wykonują rysunek przedstawiający portret kota.
8. Podsumowanie zajęć – zabawa „Prawda czy fałsz”.
Dzieci oceniają czytane przez nauczyciela zdania o zwierzętach w kategorii „prawda” lub „fałsz”. Przykładowe zdania:
- Chomik lubi jeść marchew i jabłko.
- Przysmakiem ...