Dodaj publikację
Autor
Renata Pustuła
Data publikacji
2019-05-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

CZASY, KLASA 5, ZESTAWIENIE DO POWTÓRKI
 Pobierz (doc, 46,5 KB)

Podgląd treści


Czas PRESENT SIMPLE
czynności wykonywane regularnie;
czynności i stany długotrwałe, niezmienne;
oczywiste prawdy; uczucia, myśli |Czas PRESENT CONTINUOUS
- czynności wykonywane w chwili mówienia
o nich (to, co się dzieje teraz, w tym momencie)
- gdy mówimy o zaplanowanej przyszłości |Czas PAST SIMPLE
czynności, które zdarzyły się w określonym momencie w przeszłości | |
| | |ZDANIA TWIERDZĄCE |
| | |czasowniki regularne ( |
| | |OSOBA + CZASOWNIK + KOŃCÓWKA -ED |
| | |I played football yesterday. |
| | |She studied in France two years ago. (y( i) |
| | |czasowniki nieregularne ( |
| | |OSOBA + CZASOWNIK W FORMIE PRZESZŁEJ („II kolumna”) |
| | |John went to the cinema yesterday. |
|ZDANIA TWIERDZĄCE |ZDANIA TWIERDZĄCE | |
|OSOBA + CZASOWNIK |OSOBA + FORMA ‘TO BE’ + CZASOWNIK + KOŃCÓWKA ‘ING’ | |
|I live in Skomielna Biała. |I am reading now. | |
|They never eat meat. |She is swimming now. | |
|3 os. l. poj. ( końcówka -s /-es !!! |They are leaving tomorrow. | |
|She likes dogs. |Tom is playing tennis tomorrow. | |
|He watches TV every day. | | |
|PRZECZENIA |PRZECZENIA |PRZECZENIA |
|OSOBA + DON’T + BEZOKOLICZNIK |( NOT |OSOBA + DIDN’T + BEZOKOLICZNIK |
|We don’t like cats. |She is not sitting in the bedroom now. |I didn’t play football yesterday. |
|3 os. l. poj. ( DOESN’T + BEZOKOLICZNIK |(isn’t) |She didn’t study in France two years ago. |
|(bez końcówki -s /-es !!!) |The are not playing chess tomorrow. |John didn’t go to the cinema yesterday. |
|She doesn’t live in France. |(aren’t) |I didn’t see her three days ago. |
|PYTANIA |PYTANIA |PYTANIA |
|DO + OSOBA + BEZOKOLICZNIK |( INWERSJA formy ‘to be’ |DID + OSOBA + BEZOKOLICZNIK |
|Do you like bananas? Yes, I do. / No, I don’t. |Are you reading now? Yes, I am. / No, I’m not. |Did you play football yesterday? |
|( 3 os. l. poj. ( |Is John leaving tomorrow? Yes, he is. / |Yes, I did. / No, I didn’t. |
|DOES + OSOBA + BEZOKOLICZNIK |No, he isn’t. | |
|Does she live in Rabka? |What are you doing? |Did John go to the cinema yesterday? |
|Yes, she does. / No, she doesn’t. |Where is she going? |Yes, he did. / No, he didn’t. |
|CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY |CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY |CHARAKTERYSTYCZNE ZWROTY |
|always, usually, often, sometimes, never, every day, every week, every year… |now, at the moment, at present… |yesterday, last week, last month, last year, |
| | |in 1998, two days ago, three years ago… |

TO BE
|PRESENT SIMPLE |PAST SIMPLE |
|L.POJ. I am |L.MN. We are |L.POJ. I was |L.MN. We were |
|You are |You are |You were |You were |
|He / She / It is |They are |He / She / It was ...