Dodaj publikację
Autor
Urszula Bednarczyk
Data publikacji
2019-05-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
13

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program edukacji teatralnej w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie, placówce wychowania pozaszkolnego, przygotowany dla grup młodzieżowych (13-19 lat). Udział w zajęciach teatralnych stwarza młodzieży możliwość kontaktu ze sztuką teatru, zapoznanie ze specyfiką tej dziedziny. Realizacja tego celu nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście miejsca działalności - małego miasta, w którym nie ma teatru, istnieje więc obiektywna trudność poznania tej dziedziny. Zajęcia teatralne to także okazja do wielopłaszczyznowego rozwoju – intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego. Teatr, jako synteza sztuk , wymaga wielu umiejętności i w tym kontekście wychowanie poprzez teatr jawi się jako najbardziej wszechstronne. Różnorodność oraz zespołowość działań pozwala młodemu człowiekowi kształtować swoją osobowość, rozwijać się indywidualnie oraz uczy funkcjonowania w grupie, co jest świetną szkołą umiejętności społecznych. Budowanie poczucia własnej wartości, tak cenny efekt pracy w teatrze młodzieżowym, jest potencjałem, który procentuje u wychowanka pracowni teatralnej przez całe życie. Zajęcia skierowane są do młodzieży szkół podstawowych (kl. VI-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lubartowskiego. Zajęcia są dobrowolne i mają charakter grupowy. Czas kształcenia wynosi 1 rok ( szkolny), jest możliwość kontynuowania edukacji w grupie zaawansowanej w roku następnym. Zajęcia trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych.
 Pobierz (doc, 51,5 KB)

Podgląd treści

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

PROGRAM EDUKACJI TEATRALNEJ
w PMDK
dla młodzieży w wieku 13-19 lat

opracowała Urszula Bednarczyk
nauczyciel Pracowni Teatralnej PMDK w Lubartowie

WSTĘP
Udział w zajęciach teatralnych stwarza młodzieży możliwość kontaktu ze sztuką teatru, zapoznanie ze specyfiką tej dziedziny. Realizacja tego celu nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście miejsca działalności - małego miasta, w którym nie ma teatru, istnieje więc obiektywna trudność poznania tej dziedziny.
Zajęcia teatralne to także okazja do wielopłaszczyznowego rozwoju – intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego. Teatr, jako synteza sztuk , wymaga wielu umiejętności i w tym kontekście wychowanie poprzez teatr jawi się jako najbardziej wszechstronne. Różnorodność oraz zespołowość działań pozwala młodemu człowiekowi kształtować swoją osobowość, rozwijać się indywidualnie oraz uczy funkcjonowania w grupie, co jest świetną szkołą umiejętności społecznych. Budowanie poczucia własnej wartości, tak cenny efekt pracy w teatrze młodzieżowym, jest potencjałem, który procentuje u wychowanka pracowni teatralnej przez całe życie.
Zajęcia skierowane są do młodzieży szkół podstawowych (kl. VI-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lubartowskiego. Zajęcia są dobrowolne i mają charakter grupowy. Czas kształcenia wynosi 1 rok ( szkolny), jest możliwość kontynuowania edukacji w grupie zaawansowanej w roku następnym. Zajęcia trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych.

CELE

Wprowadzenie do odbioru i tworzenia dzieła teatralnego
Wychowanek zna podstawową terminologię teatralną
Wychowanek potrafi wymienić podstawowe składniki dzieła teatralnego
Wychowanek potrafi wymienić cechy charakterystyczne odmian teatru ( dramatycznego, satyrycznego, poetyckiego, lalkowego, plastycznego, pantomimy, tańca)

Kształcenie umiejętności aktorskich
wychowanek zna reguły prawidłowego oddychania
wychowanek wykonuje ćwiczenia emisyjne i dykcyjne
wychowanek wykonuje ćwiczenia dramatyczne
wychowanek wykonuje ćwiczenia rytmiczne
wychowanek wykonuje ćwiczenia ruchowe
wychowanek wykonuje ćwiczenia z rekwizytem, kostiumem i scenografią
wychowanek poprawnie pracuje z tekstem (dykcja, analiza, interpretacja)
wychowanek wraz z grupą wykonuje etiudy sytuacyjne, improwizowane
wychowanek bierze udział w prezentacjach scenicznych, występuje w spektaklu lub etiudzie

Kształtowanie kreatywności
wychowanek wspólnie z grupą wykonuje krótkie etiudy improwizowane
wychowanek tworzy z grupą wspólny scenariusz, opowiadanie
wychowanek twórczo pracuje na zajęciach
wychowanek twórczo pracuje nad rolą
wychowanek współtworzy kostiumy i scenografię

Kształtowanie postawy społecznej
wychowanek jest koleżeński, otwarty na innych
wychowanek potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy i konflikty
wychowanek umie prezentować własne zdanie, wyrażać sądy, potrzeby i oczekiwania
wychowanek czuje się współodpowiedzialny za jakość atmosfery i efekty pracy grupy
wychowanek skutecznie i kulturalnie komunikuje się z kolegami oraz dorosłymi, pracownikami PMDK
wychowanek dba o dobra mu powierzone (kostium, rekwizyt), szanuje wspólną własność
wychowanek jest tolerancyjny, posiada zdolności empatyczne

Rozbudzanie potrzeb intelektualnych i kulturalnych wychowanka
wychowanek poznaje nowe dziedziny kultury oraz ich znaczenie dla ...