Dodaj publikację
Autor
Lidia Ćwiklińska
Data publikacji
2019-06-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Promocja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozarzewie.
 Pobierz (docx, 16,8 KB)

Podgląd treści

Plan Promocji Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozarzewie

 Podstawowym zadaniem promocji w szkole jest przekaz informacji i rozwój wiedzy na temat jakości pracy szkoły oraz stworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

Pojęcie promocji szkoły

Promocja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozarzewie to całokształt działań podejmowanych sukcesywnie oraz doraźnie, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej i upowszechnianiu jej osiągnięć na stronie internetowej oraz na facebooku.

Cele promocji szkoły:

- kształtowanie wizerunku Szkoły na zewnątrz (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kozarzewie jako szkoła nowoczesna, odpowiadająca standardom europejskich form nauczania);

- zachęcanie dzieci i uczniów do podjęcia nauki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozarzewie;

- podkreślenie nowoczesności naszej placówki poprzez metody i formy nauczania, zgodne ze współczesnymi możliwościami i wymaganiami edukacyjnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania.

Formy promocji szkoły

LP

FORMY PROMOCJI SZKOŁY

TERMIN REALIZACJI

WYKONAWCY ZADANIA

1.

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w sposób rzetelny, kompetentny i ciekawy, stosując nowoczesne i niekonwencjonalne metody nauczania.

Rok szkolny 2017/2018

Nauczyciele szkoły

2.

Prowadzenie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania (zajecia teatralne, logopedyczne, językowe)

Rok szkolny

2017/2018

Nauczyciele szkoły

4.

Wieczornica środowiskowa z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Listopad 2017

A.Łuczak

A.Nożewska

L. Ćwiklińska

5.

Międzyszkolny Festiwal Angielskich i Polskich Kolęd i Piosenek Świątecznych

Grudzień 2017

L.Ćwiklińska

A.Łuczak

6.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych z języka angielskiego w kl VII

Wrzesień 2017

Czerwiec 2018

L.Ćwuiklińska

7.

Praca na portalu Instaling

Wrzesien 2017- styczeń 2018

L.Ćwiklińska

8.

Prowadzenie dziennika elektronicznego

Rok szolny 2017/2018

Nauczyciele szkoły

9.

Zamieszczenie informacji o osiągnięciach naszych uczniów w gablocie na korytarzu szkolnym

Rok szkolny 2017/2018

Zespół zadaniowy do spraw Promocji Szkoły

10.

Założenie konta szkoły na facebooku. Publikacja zdjęć i relacji z ważnych wydarzeń szkolnych

Rok szkolny 2017/1018

L.Ćwiklińska

A.Łuczak

11.

Sukcesywny rozwój strony internetowej. Publikacja zdjęć i relacji z ważnych wydarzeń szkolnych.

Rok szkolny 2017/2018

T. Jacek i nauczyciele szkoły

12.

Współpraca Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim

Rok szkolny 2017/2018

Nauczyciele i uczniowie

13,

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych

Rok szkolny 2017/2018

Nauczyciele i uczniowie

14,

Organizacja konkursów edukacyjnych. Przygotowanie uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, szklolnych

Rok szkolny 2017/2018

Nauczyciele szkoły

15.

Udział nauczycieli w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach celem podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

Rok szkolny 2017/2018

Nauczyciele szkoły

16.

Przeprowadzenie zajęć otwartych

Rok szkolny 2017/2018Łuczak

L.Ćwiklińska

A. Łuczak

17.

Organizacja Drzwi Otwartych Szkoły

Rok szkolny 2017/2018

L.Ćwiklińska

A.Łuczak

A ...