Dodaj publikację
Autor
Magdalena Kuchta
Data publikacji
2019-10-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć dotyczących powstania warszawskiego.
 Pobierz (pdf, 785,8 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć dla klas IV - VI

na czym polegał wkład żołnierzy, sanitariuszek, młodzieży polskiej wTemat: Powstanie warszawskie – 63 dni chwały.
.

CELE:
Uczeń:
- pamięta daty: 1 VIII 1944 r., 2 X 1944 r.;
- rozumie przyczyny wybuchu powstania warszawskiego;
- rozumie, na czym polegał plan „Burza”;
- omawia,
przebieg powstania;
- wymienia przyczyny klęski powstania.METODY I FORMY PRACY: wykład informacyjny, rozmowa nauczająca, praca w
indywidualna.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- prezentacja multimedialna,
- filmu „Muzeum Powstania Warszawskiego” ( https://www.youtube.com/watch?v=BxlsrVqydKU)
- karty pracy,
- schemat i kartki samoprzylepne.

Tok lekcji:

Czynności nauczyciela:

Czynności uczniów:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe
(powitanie klasy, sprawdzenie obecności).

Realizują polecenia nauczyciela dotyczące
czynności organizacyjno – porządkowych.

2. Wstęp

Nauczyciel wyjaśnia, iż celem zajęć będzie
omówienie przyczyn wybuchu powstania
warszawskiego, powodów jego klęski, ale w
szczególności wkładu żołnierzy, sanitariuszek,
młodzieży i dzieci w walkę o wyzwolenie stolicy.Odpowiedzi zgłaszających się uczniów.

3. Rozwinięcie


Temat: Powstanie warszawskie – 63 dni
chwały.

A) Geneza powstania.

Nauczyciel podczas krótkiego wykładu omawia
czas trwania zrywu, okoliczności jego wybuchu.

B) Uczestnicy powstania i sytuacja ludności

cywilnej.


Nauczyciel wyświetla pokaz multimedialny
i
omawia zaangażowanie powstańców (żołnierzy,
sanitariuszek i łączniczek oraz harcerzy), a także
nakreśla sytuację ludności cywilnej w czasie
trwania zrywu.

Następnie nauczyciel zaprasza uczniów do
wirtualnego zwiedzania muzeum poświęconego
powstaniu (wyświetla film „Muzeum Powstania
Warszawskiego”).

Po projekcji filmu nauczyciel rozdaje uczniom
karty pracy (załącznik nr 1 i 2) i poleca ich
uzupełnienie.

4. Zakończenie

W celu podsumowania zajęć nauczyciel wywiesza
na tablicy schemat (załącznik nr3), rozdaje
uczniom kartki samoprzylepne.
Poleca uczniom, aby zapisali na kartkach cechy,
jakimi wykazywali się powstańcy oraz uczucia
towarzyszące im podczas walk.


Uczniowie uważnie słuchają informacji
przekazywanych przez nauczyciela.Uczniowie uzupełniają zadania i prezentują
wytwory swojej pracy.Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela
uzupełniają schemat.Sporządziła: Magdalena Kuchta, nauczycielka historii PSP im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w
Lubichowie.
Załącznik nr 1

Kim są osoby przedstawione na zdjęciu? Czym zajmowały się w czasie powstania?
Odpowiedź wpisz w wyznaczonym miejscu.

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Załącznik nr 2

Połącz elementy uzbrojenia i wyposażenia do właściwej postaci biorącej udział w powstaniu.


ŻOŁNIERZ SANITARIUSZKA HARCERZ

BOHATER

ON
ONA
ONO

Załącznik nr 3