Dodaj publikację
Autor
Szymon Solak
Data publikacji
2019-12-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
28

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacje są przeznaczone dla nauczycieli historii ze szkoły podstawowej
 Pobierz (doc, 78,0 KB)

Podgląd treści

Szymon Solak

Scenariusze lekcji z historii
do działu „Pierwsza wojna światowa”
dla klasy VII szkoły podstawowej

tematy: Geneza I wojny światowej, Wybuch i przebieg I wojny światowej, Główne postanowienia konferencji w Wersalu – traktat w Wersalu

SZYMON SOLAK Data 7.09.2018

Konspekt lekcji historii dla klasy VII szkoły podstawowej

Temat: Geneza I wojny światowej

Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z przyczynami wybuchu I wojny światowej
Cel kluczowy: Rozwiązywanie twórcze problemów
Cele poznawcze: -uczniowie poznają okoliczności uformowania się trójprzymierza i trójporozumienia
-uczniowie poznają przyczyny i obszary konfliktów narastających między mocarstwami, wielkie sprzeczności dzielące trójprzymierza i trójporozumienie
-uczniowie poznają przyczyny, przebieg strony konfliktów pierwszej i drugiej wojny bałkańskiej
-uczniowie poznają datę, okoliczności i skutki zamachu w Sarajewie (28 czerwca 1914 r.)
Cele kształcące: -uczniowie potrafią scharakteryzować sprzeczności narastające miedzy mocarstwami od 2 połowy XIX wieku, wskazać na mapie obszary konfliktów
-uczniowie potrafią wymienić przyczyny i obszary konfliktów narastających między mocarstwami, wielkie sprzeczności dzielące trójprzymierza i trójporozumienie
-uczniowie znają przyczyny, przebieg strony konfliktów pierwszej i drugiej wojny bałkańskiej
-uczniowie znają datę, okoliczności i skutki zamachu w Sarajewie (28 czerwca 1914 r.)
Cele wychowawcze: Sprzeczności nie do pogodzenia źródłem wojen – uświadomienie uczniom mechanizmów powstawania konfliktów
Środki dydaktyczne: Podręcznik do historii dla 7 szkoły podstawowej wybrany przez nauczyciela, mapa historyczna
Metody: rozmowa nauczająca, praca uczniów z mapą pod kierunkiem nauczyciela, samodzielna praca uczniów w grupach z podręcznikiem

Tok lekcji

5’ Czynności organizacyjne. Sprawdzenie listy obecności.

5’ Rekapitulacja wtórna

-Proszę przypomnieć w jakich okolicznościach doszło do zjednoczenia Niemiec?
-Jakie były cele polityczne Rosji na Bałkanach?
-Jakie interesy gospodarcze posiadała Anglia?
-W czym przejawiał się potęga Wielkiej Brytanii (kolonie)?
-Jakie zmiany nastąpiły w państwie austriackim po klęsce w wojnie z Prusami w 1866r.?

35’ Lekcja właściwa.

I Podanie tematu lekcji. Podyktowanie notatki punktowej

1. Narastanie sprzeczności miedzy mocarstwami w 2 połowie XIX wieku.
2. Powstanie dwóch bloków militarnych – wyścig zbrojeń
3. Kociło bałkański – pierwsza i druga wojna bałkańska 1912-1913
4. Zamach w Sarajewie (28 czerwca 1914 r.)

II Dzielę klasę na grupy, powstają 4 zespoły, każdy z nich ma przygotować:

Grupa I Trójprzymierze
-jak doszło do uformowania się trójprzymierza?
-jakie cele wojenne posiadały państwa trójprzymierza?
-proszę wymienić obszary na których istniały źródła konfliktów między państwami trójprzymierza i trójporozumienia

Grupa II Trójporozumienie
-jak doszło do uformowania się trójporozumienia?
-jakie były cele wojenne państw trójporozumienia?
-proszę wymienić obszary na których istniały źródła konfliktów między państwami trójprzymierza i trójporozumienia

Grupa III Proszę przygotować pierwszą i drugą wojnę bałkańską 1912-1913, mianowicie:
-strony ...