Dodaj publikację
Autor
Szymon Solak
Data publikacji
2019-12-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
1

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacje są przeznaczone dla nauczycieli historii ze szkoły średniej
 Pobierz (doc, 91,5 KB)

Podgląd treści

Szymon Solak

Scenariusze lekcji z historii
do działu „Starożytny Bliski i Daleki Wschód” dla klasy I liceum ogólnokształcącego
i ekonomicznego

tematy: Warunki geograficzne starożytnego Egiptu, Organizacja państwa i struktura społeczna pierwszych cywilizacji, Religie i wierzenia ludów starożytnych, Osiągnięcia cywilizacji Dalekiego i Bliskiego Wschodu, Życie ludzi w dawnych czasach - powtórzenie

SZYMON SOLAK Data 7.09.2002

Konspekt lekcji historii dla klasy I liceum ogólnokształcącego i ekonomicznego

Temat: Warunki geograficzne starożytnego Egiptu

Cel ogólny: Wprowadzenie uczniów do ciągu tematów dotyczących starożytnego Egiptu
i w ogóle epoki starożytnej
Cel kluczowy: Rozwiązywanie twórcze problemów
Cele poznawcze: - uczniowie poznają cechy charakterystyczne położenia geograficznego starożytnego Egiptu
- uczniowie poznają życie gospodarcze starożytnego Egiptu: rolnictwo, rzemiosło, sytuację surowcową
- uczniowie poznają pojęcia: irygacja, nawadnianie, cywilizacja nadrzeczna
Cele kształcące: - uczniowie na podstawie mapy potrafią określić cechy charakterystyczne położenia geograficznego starożytnego Egiptu
- uczniowie potrafią omówić rolę rzeki Nil w życiu gospodarczym Egiptu
- uczniowie potrafią omówić życie gospodarcze Egiptu i powiązać je z sytuacją surowcową tego kraju
- uczniowie potrafią wskazać uwarunkowanie państwotwórcze jakie stwarzał Nil
- uczniowie rozumieją pojęcia: irygacja, nawadnianie, cywilizacja nadrzeczna
Cele wychowawcze: Budzenie szacunku dla osiągnięć cywilizacji starożytnego Egiptu
Środki dydaktyczne: Podręcznik J. Tazbirowa, Ewa Wipszycka, Historia 1, Warszawa 1992. mapa historyczna „Starożytny Egipt. Delta Nilu” zawarta w atlasie J. Tazbir, Atlas historyczny szkoła średnia do 1815 roku, Warszawa 1999, fragment „Faraona” Bolesława Prusa (B. Prus, Faraon, Warszawa 1990, s. 9)
Metody: rozmowa nauczająca, praca uczniów z mapą pod kierunkiem nauczyciela, praca uczniów z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela, praca w grupach

Tok lekcji

5’ Czynności organizacyjne. Sprawdzenie listy obecności.

30’ Lekcja właściwa. Podanie tematu lekcji.

I Podanie tematu. Podyktowanie klasie zagadnień.

1. Położenie geograficzne starożytnego Egiptu
2. Rola rzeki Nil w życiu mieszkańców Egiptu
3. Zajęcia ludności

II. Proszę otworzyć atlasy na stronie 3. Spójrzcie na położenie geograficzne starożytnego Egiptu – mapa „Egipt starożytny. Delta Nilu”. Jakie cechy szczególne, charakterystyczne położenia geograficznego Egiptu narzucają się wam po zapoznaniu się z mapą

-proszę powiedzieć, gdzie występowały w Egipcie obszary uprawne?
-jakim kolorem zaznaczone są w atlasie obszary uprawne?
-Jakie obszary w atlasie znaczone są kolorem żółtym? (pustynie)
-proszę określić proporcje między obszarami uprawnymi a pustyniami
-jakie główne miasta można odczytać z mapy, proszę podać ich nazwy

III Dzielę klasę na 2 grupy

Grupa pierwsza ma za zadanie przygotować znaczenie rzeki Nil dla gospodarki starożytnego Egiptu, ze zwróceniem uwagi na następujące kryteria:
-wylewy Nilu
-sieć irygacyjna, jak powstała, funkcjonowała
-Nil jako droga wodna
Grupa druga ma za zadanie przygotować zagadnienie: życie gospodarcze starożytnego ...