Dodaj publikację
Autor
Marzena Dudek
Data publikacji
2021-01-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
9

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz dla klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego (po szkole podstawowej), historia - zakres podstawowy. Dotyczy początków panowania Wazów na tronie polskim. Scenariusz obejmuje następujące zagadnienia: okoliczności objęcia tronu polskiego przez Wazów, polityka wewnętrzna Zygmunta III Wazy, polityka zagraniczna Zygmunta III Wazy.
 Pobierz (docx, 245,2 KB)

Podgląd treści

Temat: Początki rządów Wazów w Rzeczypospolitej

Twoje cele:

Dowiesz się, jakie związki z Jagiellonami miał Zygmunt III Waza

Dowiesz się kto został „przegoniony” pod Byczyną.

Dowiedz się przez ile lat Rzeczpospolita i Szwecja miały jednego władcę.

Spróbujesz ocenić, czy okres panowania Zygmunta III Wazy był korzystny dla Rzeczypospolitej.

BURZLIWA ELEKCJA 1587

Co wydarzyło się pod Byczyną?

Pytanie do uczniów: Kiedy odbyła się pierwsza wolna elekcja?

Nauczyciel omawia okoliczności objęcia władzy przez Zygmunta III Wazę: kandydatów do tronu po śmierci Stefana Batorego, zwycięstwo pod Byczyną nad wojskami Maksymiliana III.

Zadanie dla uczniów: Na podstawie schematu drzewa genealogicznego wskażcie związki Zygmunta III Wazy z dynastią Jagiellonów.

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Wazowie

Zygmunt III Waza

1587-1632

Źródło: www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacciarelli_-_Zygmunt_III.jpeg

DWIE WIZJE

Król contra kanclerz i hetman korony Jan Zamoyski

Nauczyciel krótko omawia stosunku i rywalizację pomiędzy królem a kanclerzem i hetmanem Janem Zamojskim. Nauczyciel przypomina czym był urząd kanclerza i hetmana.

PRZYMIERZE WOJNY

Z kim? Z kim?

O co?

Najważniejsze bitwy i ich rezultaty

Praca podręcznikiem: Uczniowie na podstawie podręcznika wykonują notatkę na temat polityki zagranicznej Zygmunta III Wazy. Odpowiadają na pytania:

Z kim Zygmunt III Waza zawarł przymierze?

Z jakim państwem prowadził wojny?

Co było przyczyną wojen?

Gdzie doszło do najważniejszych bitew i jakie były ich rezultaty?

PODSUMOWANIE LEKCJI:

Pytanie do uczniów: Przeczytaj poniższy tekst i na jego podstawie oraz wiedzy zdobytej na lekcji spróbuj ocenić panowanie Zygmunta III Wazy.

“Na starość [się Rzeczpospolita w królu Zygmuncie III] zakochała i w dzieciach jego:" - wzdychał pogrążony w żalu po śmierci władcy anonimowy pamiętnikarz z epoki - “albowiem Pan był majestatu pełen, statura poważna, przeciwnościami żadnemi nie zwyciężony, podściwość kochający, dotrzymujący słowa, a najbardziej, że katolik prawdziwy, sumienia dobrego, nabożny, bogobojny pan, ledwo ku końcowi naturę cudzoziemską w obyczaje polskie przełamał, a temi Polaków za serce wziął i u onych afekt i miłość zniewolił sobie i dzieciom swoim".

Źródło: Stefania Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006.