Dodaj publikację
Autor
Sylwia Tywonek - Cybulska
Data publikacji
2021-11-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
4

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Artykuł zawiera informacje z konferencji w Ostravie, poświęconej psychologicznym aspektom pomagania oraz przemyślenia autora.
 Pobierz (docx, 23,9 KB)

Podgląd treści

Konteksty współczesnej psychologii – konferencja w Ostravie.

Ogromnie się cieszę, że po raz drugi mogłam uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet w Ostravie, w dniach 9 i 10 listopada 2021 r. Poruszana w trakcie spotkania tematyka dotyczyła różnych aspektów psychologicznego pomagania i była niezwykle zajmująca i inspirująca. Spróbuję podzielić się zdobytą wiedzą oraz swoimi przemyśleniami.

Część prezentowanych wykładów omawiała zmiany w funkcjonowaniu wyższej uczelni i kształceniu dostosowanym do aktualnych potrzeb społecznych. Przyjrzenie się nowym trendom może być istotne nie tylko dla nauczycieli akademickich, ale również dla osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży na jej wcześniejszych etapach, gdyż to oni przygotowują, przynajmniej część swoich podopiecznych, do roli przyszłego studenta. Doc. dr hab. Radomír Masaryk podkreśla, że współczesna katedra psychologii musi kłaść nacisk na wydajność i marketing. Wymogiem są międzynarodowe publikacje. Publikować musi każdy, kto chce podwyższyć swoje kwalifikacje, rozwijać się zawodowo i zdobywać kolejne stopnie naukowe. Istotne jest, aby być w kontakcie z najlepszymi, opierać się na dobrych wzorcach, działać w organizacjach, komisjach, brać czynny udział w ustanawianiu praw. Istotą działania jest marketing. Aby to było możliwe, konieczne jest dobra znajomość języków obcych, umiejętność pisania, twórczego i samodzielnego myślenia oraz operatywność w działaniu. Zdolności te powinny być rozwijane już od najmłodszych lat. Dr hab. Filip Smolik zwraca uwagę na potrzebę praktycznego przygotowania przyszłych psychologów do wykonywania zawodu. Ważne jest kończenie dodatkowych specjalizacji, które jednocześnie umożliwią awans. Analogicznie dzieje się przecież w przypadku innych profesji: ani zwykły prawnik, ani lekarz medycyny nie zostaje profesorem. Profesorem może się stać natomiast adwokat, prokurator, kardiolog, chirurg…

Dr David Sorupka w swoim wystąpieniu skupił się na powiązaniach psychologii i psychoterapii z medycyną. Opowiedział o medycynie narracyjnej, ukierunkowanej na zindywidualizowane podejście do pacjenta, w aspekcie jego psychologicznego, społecznego i kulturowego funkcjonowania. Jest to odpowiedź na przedmiotowe traktowanie chorego, sprowadzające go do sumy zjawisk bio-medycznych. Mówił o potrzebie kształcenia u przyszłych lekarzy kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności praktykowania z empatią i refleksją.

W trakcie konferencji prelegenci poddali analizie czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na jakość i skuteczność psychoterapii. Prof. dr hab. Zbyněk Vybíral przyglądał się poruszanej problematyce z punktu widzenia klienta. Terapia uznawana jest za udaną, jeśli dochodzi do: doświadczenia uczucia ulgi, pozytywnego spojrzenia na siebie, rozwiązania problemu, zyskania wglądu. Istotne jest to, jak poważnie traktowana jest sytuacja pomocowa i jaki związek terapeutyczny się wytworzył, czy jest w nim miejsce na intymność pozwalającą na ujawnienie prawdy, dającą poczucie bezpieczeństwa i wsparcie. Tymczasem statystyki, jeśli chodzi o zadowolenie klientów ...