Dodaj publikację
Autor
Justyna Łuszczyńska
Data publikacji
2022-05-06
Średnia ocena
0,00
Pobrań
9

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Prezentacja w sposób ciekawy i zabawny przedstawia cechy populacji.
 Pobierz (pdf, 245,5 KB)

Podgląd treści

Cechy

populacji

Autor: mgr Justyna Łuszczyńska

Bohaterowie

Zając
Zbysław

Zajęczyca

Zofia

Poznajcie zajęcze

małżeństwo – oto Zofia

i Zbysław. Oboje mieszkają
w lubelskim lesie Dąbrowa.

Opowiedzą Wam dziś

o swojej populacji.

Są przesympatyczni,
choć nieco płochliwi,
a zatem wysłuchajcie
ich w ciszy i skupieniu.

Mają Wam dziś wiele

mądrych rzeczy
do powiedzenia…

1:: Co jest, a co nie jest populacją?

2:: Cechy populacji

3:: Liczebność i zagęszczenie

4:: Zmiany liczebności i zagęszczenia

5:: Kto gdzie, czyli struktura przestrzenna

6:: Kto kiedy, czyli struktura wiekowa

7:: Kto z kim, czyli struktura płciowa

1

Co jest, a co

nie jest populacją?

Populacja to osobniki

jednego gatunku żyjące

na określonym obszarze

w jednym czasie.

Zatem my, zające

z lasu Dąbrowa

to na pewno JEST

POPULACJA.

Bardzo lubimy

sąsiadów – dzięcioła,

wiewiórkę czy kreta. Ale

w rozumieniu biologicznym

wszyscy mieszkańcy naszego lasu
TO WCALE NIE JEST POPULACJA.

Równie serdecznie myślimy
o krewnych – zającach z lasów

sąsiednich. Jednak TO JEST

INNA POPULACJA.

2

Cechy

populacji

Każda populacja jest interesująca, bo choć gatunek jeden, to
osobników i zależności mnóstwo. Wiedza o populacji opiera
się na badaniu jej cech. Te z pamięci wyrecytuje nam Zbysław:

Liczebność

Zagęszczenie

Rozrodczość

Śmiertelność

Struktura przestrzenna

Struktura wiekowa

Struktura płciowa

3

Liczebność

i zagęszczenie

Liczebność

populacji to ilość

osobników na danym

terenie w danym czasie

wyrażona liczbą.

Nas – zajęcy
w Dąbrowie
w 2016 były
94 osobniki.

Zagęszczenie populacji
to ilość osobników na
jednostkę powierzchni.

Jeśli liczebność = 94 osobniki,
a obszar Dąbrowy = 12,3 km2,

to zagęszczenie = 94 : 12,3,
czyli ≈ 7,64 zająca / 1 km2.

4

Zmiany liczebności

i zagęszczenia

Liczebność i idące za nią zagęszczenie mogą się zmieniać

z powodu trzech naturalnych zjawisk. Należą do nich:

:: rozrodczość (liczba potomstwa urodzonego w określonym czasie,
zależąca od płodności, liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej)

:: śmiertelność (liczba osobników umarłych w określonym czasie,
zależąca od struktury wiekowej, ilości pokarmu i liczby drapieżników)

:: migracje (powodowane szukaniem nowego miejsca i pokarmu, tu
występuje odłączanie się - emigracja i przyłączanie czyli imigracja).

Powiem Wam w sekrecie, że mój mąż
Zbysław jest imigrantem. 3 miesiące

temu odszedł z pobliskiej polany

i przyłączył się do naszej populacji.

Mówi, że dlatego, że się we mnie

zakochał… Wariat… ☺♥

5

Kto gdzie, czyli

struktura przestrzenna

U nas

występuje

rozmieszczenie

losowe.

równomierne

losowe

skupiskowe

Struktura przestrzenna

mówi, jak osobniki populacji
są rozmieszczone na swoim

obszarze. To się jednak

może zmieniać...

6

Kto kiedy, czyli

struktura wiekowa

Życie organizmu (w kontekście użyteczności reprodukcyjnej)
dzielimy na okresy: młodociany, rozrodczy ...