Dodaj publikację
Autor
Iwona Warda
Data publikacji
2023-05-08
Średnia ocena
5,00
Pobrań
47

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Lekcja na temat emocji.
 Pobierz (docx, 16,8 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL/SPECJALISTA Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w kl. 8, socjoterapeuta

DATA 20.10.2020r.

GRUPA UCZNIÓW KL. 6B

TEMAT ZAJĘĆ: „NASZE EMOCJE”

CEL GŁÓWNY: Zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami emocji

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zapoznanie z różnymi rodzajami emocji

-rozwój umiejętności nazywania, wyrażania i rozpoznawania emocji

- wyrażanie mimiką twa

- rozwijanie empatii i zrozumienia względem innych osób

- budowanie zaufania w grupie

FORMY PRACY:

- grupowa

- indywidualna

METODY PRACY:

- rundka

- pogadanka

- „język fotografii”

- drama

- dyskusja

ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

- prezentacja multimedialna

- filmik dot. emocji

- fotografie wycięte z gazet

- lista nazw uczuć

- naklejki z emotikonami

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA (10 min.)

1. Prowadzący przedstawia siedzącym w kręgu uczniom przebieg i cele zajęć, ustala i zatwierdza kontrakt z grupą oraz objaśnia zasady , które będą obowiązywały na zajęciach - zasada wzajemnej tolerancji, nieocenianie innych, zasada mówienia sobie po imieniu, nie dajemy innym rad. (5min)

2. Rundka „Co dobrego mi się przydarzyło”- uczniowie po kolei opowiadają, o przyjemnych wydarzeniach, które ich spotkały w czasie ostatniego tygodnia (5min.)

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA (30 min.)

1. . prowadzący przybliża tematykę komunikacji niewerbalnej (5 min.)

2. filmik na yt dotyczący emocji (śmieszne zwierzęta)-, film ma na ceku wywołać emocje – radość , rozmowa (5min.)

3. dyskusja na temat emocji, co odczuwamy, gdy jesteśmy radośni? Jakie znamy inne emocje? Jakie odczucia są z nimi związane? (5min.)

4. ćwiczenie rozpoznawanie emocji – prezentacja multimedialna dotycząca emocji, zadaniem uczestników jest nazwanie emocji wyrażonych na ilustracjach. Prowadzący rozdaje kartki, na których uczniowie zapisują nazwy emocji. Po prezentacji uczniowie, siedząc w kręgu sprawdzają odpowiedzi. Dyskusja, czy nazywanie uczuć sprawiało trudności? Czy wszyscy jednakowo odczytywali wyrażone na ilustracjach uczucie? (10 min.)

5. Uczuciowe kalambury – chętni uczniowie losują kartki z nazwami emocji, ich zadaniem jest przedstawić za pomocą mimiki, gestów odpowiednie emocje (5 min. )

III. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA (5min.)

Rundka końcowa - uczniowie siedząc w kręgu omawiają wykonane ćwiczenia i wyrażają opinię na temat zajęć, następnie każdy z uczestników kończy następujące zdanie na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem się…….

Prowadzący nagradza uczestników naklejkami z emotikonami

Prowadzący prosi uczniów, by przez następny tydzień zwrócili uwagę, jakie emocje przeżywają, co wprawiło ich w określony nastrój, co wpływało na to, jakie emocje przeżywali.

ZAŁĄCZNIKI, ŹRÓDŁA

Film yt „Śmieszne zwierzęta”

Strzemieczny J., 1993r. „Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, PTP, Warszawa.

Praca podyplomowa „Autorski program socjoterapii dla młodzieży gimnazjalnej: I. Warda

ZAŁĄCZNIK 1

Lista emocji

Nazwa emocji

nr slajdu

RADOŚĆ

WSTYD

SMUTEK

ZAZDROŚĆ

LĘK

ZDZIWIENIE

SPOKÓJ

ROZCZAROWANIE

OBAWA

IRYTACJA

GNIEW

OBRZYDZENIE