Dodaj publikację
Autor
Beata Abramczyk
Data publikacji
2023-05-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
4

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian obejmujący okres od początków istnienia państwa polskiego do testamentu Bolesława Krzywoustego przeznaczony dla klas I szkoły ponadpodstawowej.
 Pobierz (docx, 19,8 KB)

Podgląd treści

SPRAWDZIAN KLASA I DZIAŁ – POLSKA ZA PIERWSZYCH PIASTÓW

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………klasa ………………

Do poniższych wydarzeń dopisz właściwe daty (0 -6 pkt.)

__________wypędzenie Władysława Wygnańca __________ chrzest Mieszka I__________ zjazd gnieźnieński __________koronacja Bolesława Śmiałego

__________testament Krzywoustego __________ bitwa pod Cedynią  

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego ( 0-3 pkt.)

[...] niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynosząc, i jednych z nich na odwrót w służbie dla siebie utrzymawszy, innych pozabijawszy, pobrali w sprośny sposób ich żony i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa. Nadto jeszcze porzucając wiarę katolicką [...], rozpoczęli bunt przeciwko biskupom i księżom Boga. Niektórych z nich jakoby godniejszą śmiercią mieczem zgładzali, innych jako godnych lichszej śmierci – kamienowali.Źródło: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, Kraków 1923, s. 88.

A. Napisz, o jakim wydarzeniu opowiada tekst i kiedy miało ono miejsce.

B. Wymień akty przemocy, jakich dopuszczono się podczas opisywanego wydarzenia.

C. Który polski władca przejął władzę w kraju po opisywanych wydarzeniach?

Odpowiedz na poniższe pytania ( 0- 10 pkt.)

• Dokument, w którym w 991 r. Mieszko główne obszary swojego państwa oddał pod opiekę papieża

• Jaki lud zamierzał ochrzcić Wojciech?

• Kto objął władzę w Polsce w latach 1031-1032?

• Jaka grupa społeczna wywołała powstanie ludowe po ucieczce Mieszka II?

• Kto najechał Polskę w 1038 r.?

• Który gród zasłynął bohaterską obroną przed wojskami niemieckimi w 1109 r.?

• Jaką dzielnicę wyznaczono Mieszkowi Staremu?

• Jak nazywała się pierwsza chrześcijańska żona Mieszka I?

• Gdzie powstało pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich?

• Kto był pierwszym biskupem misyjnym na ziemiach polskich?

4. Przyporządkuj wydarzenia właściwym władcom ( 0-3 pkt.)

1. druga koronacja królewska

A. Kazimierz Odnowiciel 

2. rządy Sieciecha 

B. Mieszko II   

3. konflikt władcy z biskupem krakowskim Stanisławem 

C. Bolesław Śmiały

D. Władysław Herman 

1. _____2. _____3. _____

5. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych ( 0-3 pkt.)

Bolesław II Śmiały odesłał insygnia koronacyjne cesarzowi………………….

Osada w Biskupinie powstała w VIII w. p.n.e…………………

Bolesław Krzywousty złożył hołd z Pomorza cesarzowi w Merseburgu w 1135 r …………………

6. Zaznacz poprawne odpowiedzi ( 0-7 pkt.)

Jakie ziemie w wyniku podziału Polski na dzielnice otrzymał Bolesław Krzywousty?

Kujawy i Pomorze b) Mazowsze c) Śląsk i Małopolskę d) Wielkopolskę

W 1003 r. Bolesław Chrobry przyłączył do Polski:

Czechy i Morawy b) Ruś Kijowską c) Grody Czerwieńskie d) Milsko i Łużyce

Podczas wyprawy na Ruś Kijowską Chrobry przyłączył do Polski:

Czechy i Morawy b) Ruś Kijowską c) Grody Czerwieńskie d) Milsko i ...