Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Supady-Panufnik
Data publikacji
2023-08-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji historii w klasie VIIa w dniu 12.04.2022 r. Szkoła podstawowa im. Szarych Szeregów w Czarnocinie woj. łódzkie.
 Pobierz (docx, 25,5 KB)

Podgląd treści

Agnieszka Supady-Panufnik

Scenariusz lekcji historii w klasie VIIa w dniu 12.04.2022 r.

Temat: ZSRS – imperium komunistyczne.

Odniesienia do podstawy programowej:

XXVII. Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:

3) charakteryzuje oblicza totalitaryzmu (włoskiego faszyzmu, niemieckiego narodowego socjalizmu, systemu sowieckiego): ideologię i praktykę.

Cele lekcji:

posługuję się ze zrozumieniem pojęciami: Nowa Ekonomiczna Polityka, kolektywizacja rolnictwa, gospodarka planowa, łagier, sowchoz, kołchoz, GUŁAG, NKWD, kult jednostki, stalinizm, komunizm wojenny, wielka czystka;

wiem, kim był Józef Stalin;

wyjaśniam, w jaki sposób w ZSRS realizowano kult jednostki;

wymieniam cechy charakterystyczne państwa stalinowskiego;

opisuje metody stosowane przez Józefa Stalina w celu umocnienia swoich wpływów;

Metody:

rozmowa nauczająca;

praca z infografiką;

praca z mapą;

mapa mentalna.

Środki dydaktyczne:

podręcznik s. 178-182 (tekst, infografika, mapa)

Formy pracy:

indywidualna

grupowa

zbiorowa

Przebieg lekcji

Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności; nawiązanie do tematyki poprzednich lekcji – utrwalenie wiadomości z ostatniej lekcji – uczniowie losują pytania (narodziny faszyzmu).

Podanie tematu lekcji i wprowadzenie w jej tematykę; prezentacja portretu Stalina i pogadanka, co uczniowie wiedzą o tej postaci.

Przedstawienie, czego będzie dotyczyć lekcja i na co należy zwrócić uwagę – omówienie celów.

Praca z mapą s. 182 – uczniowie charakteryzują specyfikę terytorialną ZSRS

Do zanotowania w zeszycie – pytania kluczowe:

Kiedy i jak powstał ZSRS?

Kim był Józef Stalin i jakie działania prowadził w ZSRS?

Jak przekształcano gospodarkę w ZSRS?

Jakich zbrodni dopuszczali się komuniści?

Dlaczego doszło do wielkiego głodu na Ukrainie w latach 1932-1933?

Jakie porozumienia zawarł ZSRS z Niemcami do roku 1939?

Uczniowie odliczają od jeden do sześciu. Następnie siadają w grupach – jedynki razem, dwójki razem itd. Każdy zespół zajmuje się opracowaniem jednego pytania kluczowego w formie mapy mentalnej (jedynki - pytanie nr 1, dwójki – pytanie nr 2 itd.). Po 10 minutach prezentują efekty swojej pracy.

Zebranie najważniejszych wiadomości z lekcji – dokończ zdanie, wybierz Prawda/Fałsz.

Ocean najaktywniejszych i wyróżniających się osób - przyznanie plusów za aktywność.

W domu – do wyboru:

Ćw. 2 s. 182 - do mapy (na trójkę) lub

Ćw. ? s. 179 (na czwórkę i więcej)