Dodaj publikację
Autor
Magda
Data publikacji
2008-04-17
Średnia ocena
3,67
Pobrań
1795

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera dyktanda z lukami z zakresu pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.
 Pobierz (doc, 38,0 KB)

Podgląd treści

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………, kl.5 ……, nr ….

1. Uzupełnij tekst wpisując „ó” lub „u”.

Kasia ma d…..żo pl…..szowych maskotek. Na regale stoi najwięcej miśk…..w, a wśr…..d nich najmilsza przyt…..lanka – Kubuś Puchatek w czerwonym k…..braczku. jest cały ż…..łty i ma mal…..tkie sterczące …..szka. W ręku trzyma pod.…szkę z napisem: „Kocham Cię”.
……./10pkt
2. Uzupełnij tekst wpisując „rz” lub „ż”.

Pojut…..e do Tomka p……yje…..dża G…..esiek z Tarnob…..ega. Latem p…..y…..ekł Tomkowi, że zło…..y mu wizytę i dot…..ymał słowa. Będzie tu t…..y dni.
……./10pkt
3. Uzupełnij tekst wpisując „ch” lub „h”.

W …..olu szkolnym zawsze panuje duży ru….. . Tego dnia Tomek spieszył się, za…..aczył o leżące na podłodze tornistry i upadł. Upadając, uderzył się w nogę. Noga tro……ę spu…..ła i nie mógł …..odzić. Kiedy przybiegł wy…..owawca, przez …..wilę wa….ał się co zrobić. W końcu unieru…..omił nogę.

……./10pkt

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………, kl.5 ……, nr ….

1. Uzupełnij tekst wpisując „ó” lub „u”.

Kasia ma d…..żo pl…..szowych maskotek. Na regale stoi najwięcej miśk…..w, a wśr…..d nich najmilsza przyt…..lanka – Kubuś Puchatek w czerwonym k…..braczku. jest cały ż…..łty i ma mal…..tkie sterczące …..szka. W ręku trzyma pod.…szkę z napisem: „Kocham Cię”.
……./10pkt
2. Uzupełnij tekst wpisując „rz” lub „ż”.

Pojut…..e do Tomka p……yje…..dża G…..esiek z Tarnob…..ega. Latem p…..y…..ekł Tomkowi, że zło…..y mu wizytę i dot…..ymał słowa. Będzie tu t…..y dni.
……./10pkt
3. Uzupełnij tekst wpisując „ch” lub „h”.

W …..olu szkolnym zawsze panuje duży ru….. . Tego dnia Tomek spieszył się, za…..aczył o leżące na podłodze tornistry i upadł. Upadając, uderzył się w nogę. Noga tro……ę spu…..ła i nie mógł …..odzić. Kiedy przybiegł wy…..owawca, przez …..wilę wa….ał się co zrobić. W końcu unieru…..omił nogę.

……./10pkt

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………, kl. 4…., nr …….

1. Wstaw rz, ż lub sz.

W B …. egach Dolnych zbierało się na bu …. ę. Czarne chmury p …. ybierały ró …. ne k….tałty. W …. ystkie p …. czoły, ch …. ąszcze i …. uki z niepokojem pat …. yły na swoje mie …. kania ukryte w k ….akach po …. eczek, dzikiej ró …. y, pobliskich t …. cinach, w konarach wie …. by, ja …. ębiny i b …. ozy. Tylko p …. epiórka niczym się nie p …. ejmowała.

2. Uzupełnij zdania formami 1 os.lp. czasu teraźniejszego podanych czasowników. gratulować ...