Dodaj publikację
Autor
Ewa Sobkowska
Data publikacji
2009-01-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
60

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Wycieczka integracyjna dzieci nauczania zintegrowanego i nauczania specjalnego.
 Pobierz (pdf, 34,5 KB)

Podgląd treści

Integracyjna wycieczka

Wycieczka w klasie III szkoły podstawowej.

Uczestnicy wycieczki:

• 10 osób z normą intelektualną
• 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, na pograniczu z
normą intelektualną charakteryzujące się nadpobudliwością ruchową z zaburzoną
koncentracją uwagi, wąski zakres spostrzeżeń, mała trwałość zapamiętywanych
wiadomości; dwoje dzieci ma problemy z wymową: jedno- jąkające się, drugie-
sepleni; wszyscy sprawnie poruszają się

• 2 opiekunów

Wiek uczniów: 9-11 lat
Czas trwania: 3 godz. Lekcyjne
Temat bloku: Nasza miejscowość częścią Polski
Temat dnia: Czarnków na planie miasta

Cele edukacyjne- Uczeń:

Cele rewalidacyjne- Uczeń:

obiektami;

• nauczy się kojarzyć umowne znaki użyte w legendzie planu z rzeczywistymi
• będzie umiał podawać przykłady praktycznego wykorzystania planów miasta;
• nauczy się wskazywać na planie wybrane obiekty;
• będzie umiał posługiwać się skorowidzem planu do wyszukiwania obiektów;
• będzie potrafił wyróżnić charakterystyczne miejsca krajobrazu miasta.
• rozpozna i nauczy się wskazywać znajome miejsca w panoramie miasta;
• będzie umiał wyróżnić zabytkowe miejsca oraz miejsca rekreacji sportowej i osiedla
• będzie znał zabytkową budowę miasta i nazwy niektórych ważniejszych budowli.
• dzieci przez wspólną zabawę, wycieczkę i realizację zadań będą integrowały się
(dzieci chętnie się wspólnie bawią angażując do zabawy wszystkich);
• uczniowie rozbudzą w sobie poczucie odpowiedzialności za innych i opiekowania
się nimi (otaczają opieką dzieci mniej samodzielne i chętnie z nimi rozmawiają);
• dzieci poczują przywiązanie do swojego rodzinnego miasta;
• dzieci będą dumne z tego, jak wiele wiedzą o swoim mieście rodzinnym.

mieszkaniowe w panoramie miasta;

Cele wychowawcze-

Forma organizacyjna: lekcja- wycieczka
Forma pracy uczniów: grupowa
Metody: obserwacja bezpośrednia
Środki dydaktyczne: plan, notes, aparat fotograficzny.

Dzieci mieszkają w mieście o powierzchni ok.9 km2 i 12- tys. mieszkańców, samodzielnie
przychodzą do szkoły. Znają najbliższe otoczenie szkoły oraz miejsca swojego zamieszkania.
W poprzednich latach nauki odbywały się spacery ulicami miasta i wycieczki do wybranych
miejsc, np. zabytkowy kościół, Urząd Pocztowy, Straż Pożarna.
Do wycieczki klasa przygotowywała się przez kilka tygodni zbierając materiały o mieście
rodzinnym (widokówki, albumy, foldery, wycinki z prasy regionalnej, zdjęcia oraz wiersze
i rymowanki układane przez dzieci). Materiały do klasy przynosiły wszystkie dzieci.

Grupa dzieci odpowiedzialna za przygotowanie gazetki dokonała segregacji materiału
i przygotowała ekspozycję pt.,, Znam i kocham swoje miasto rodzinne”, w której znalazły się
ilustracje najciekawszych miejsc naszego miasta, wycinki z gazet oraz wiersze i rymowanki
układane przez dzieci. Prace plastyczne wykonane po wycieczce przyozdobią klasę.

(kościół, ratusz, park, miejsca rekreacji sportowej, osiedla miejskie)
zachowaj szczególną ostrożność podczas poruszania się.
wąską zabudowę, ciasne ulice pomiędzy wysokimi kamienicami.

Faza przygotowawcza:
Sprawy organizacyjne: podział na 3 zespoły pięcioosobowe ...