Dodaj publikację
Autor
Magdalena Fijak
Data publikacji
2009-01-20
Średnia ocena
0,00
Pobrań
437

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program indywidualny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym - I etap eduakcyjny.
 Pobierz (doc, 83,0 KB)

Podgląd treści


PROGRAM INDYWIDUALNY

IMIĘ I NAZWISKO:
DATA URODZENIA:
ROK SZKOLNY:
KLASA
STOPIEŃ UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO: ZNACZNY
CZAS REALIZACJI:

|SFERA ODDZIAŁYWANIA |CELE |SPOSÓB REALIZACJI |EDUKATORZY |UWAGI |
| | | | |O REALIZACJI |
|FUNKCJE POZNAWCZE |1. Doskonalenie percepcji |1. Układanie obrazka z kilku elementów. | | |
| |wzrokowej. |2. Dobieranie przedmiotów i obrazków z | | |
| | |desygnatami różnych rzeczy w pary. | | |
| | |3.Ćwiczenie umiejętności dobierania przedmiotów w pary | | |
| | |na zasadzie „taki sam”. | | |
| | |4. Dobieranie obrazków w | | |
| | |pary.(zwierzęta, owoce, warzywa, pojazdy, domowe sprzęty| | |
| | |itp.) | | |
| | | | | |
| | |1. Dokładne zamalowywanie wnętrza dużego konturu. | | |
| | |2.Samodzielne rysowanie kółek i | | |
| | |gwiazdek na dużym kartonie. | | |
| |2. Ćwiczenia koordynacji |3. Malowanie palcem, patykiem oraz pędzlem. | | |
| |wzrokowo- ruchowej. |4. Nawlekanie różnych elementów i | | |
| | |przewlekanie sznurkiem przez otwory w tablicy | | |
| | |manipulacyjnej. | | |
| | |5. Rzucanie piłeczkami do tarczy. | | |
| | |6. Próby cięcia papieru nożyczkami. | | |
| | |7. Układanie puzzli. | | |
| | | | | |
| | |1. Rozkładamy przed uczniem 3 różne przedmioty i głośno| | |
| | |je nazywamy - wskazując po kolei. Następnie zasłaniamy | | |
| | |Przemkowi oczy i zabieramy ze stolika jeden przedmiot. | | |
| |3.Ćwiczenie spostrzegawczości.|Zadaniem ucznia jest odgadnąć, który przedmiot został | | |
| | |zabrany. Chłopiec czyni to poprzez wskazanie na jeden z | | |
| | |kilku przedmiotów leżących (obok) na stole - na białej | | |
| | |kartce papieru. | | |
| | |2. Odpowiadanie na proste pytania nauczyciela | | |
| | |( typu: „czym czyścisz zęby?”, „ w| | |
| | |co wycierasz dłonie?”, „ z czego pijesz?” itp.) poprzez| | |
| | |wskazywanie na konkretne przedmioty rozłożone na stole | | |
| | |wprost przed uczniem. | | |
| | | | | |
| | |1. Odnajdywanie słodyczy (małych kawałków czekolady, | | |
| | |chrupek itp.) ukrytych początkowo pod jednym z trzech | | |
| | |kubeczków, które przesuwamy przed uczniem. | | |
| | | | | |
| | |1. Demonstrowanie i próby wydobywania dźwięków z | | |
| | |różnych instrumentów i przedmiotów. | | |
| | |2.Ukrywamy przed uczniem instrumenty, bądź przedmioty, | | |
| | |które wydają charakterystyczne | | |
| | |dźwięki np. pozytywkę, budzik itp. i| | |
| |4. Wydłużanie czasu |mobilizujemy chłopca do poszukiwań. | | |
| |koncentracji uwagi. |3. Zawiązujemy oczy ucznia opaską (lub zasłaniamy swoją | | |
| | |dłonią) i uderzamy w jakiś przedmiot, instrument po czym| | |
| | |ściągamy opaskę i prosimy go, by wskazał| | |
| | |na dany przedmiot, którego dźwięk słyszał przed chwilą. | | |
| |5. Rozwijanie percepcji | | | |
| |słuchowej ; wyrabianie uwagi |1. Sortowanie różnych elementów, przedmiotów | | |
| |słuchowej, rozróżnianie |ze względu na ich charakterystyczne cech tj. kolor, | | |
| |i lokalizowanie źródła |kształt oraz funkcje, jaką pełnią poprzez: | | |
| |dźwięku. |- układanie | | |
| | |- wpinanie | | |
| | |- nawlekanie | | |
| | |- dobieranie. | | |
| | | | | |
| | |1. Obserwacja najbliższego otoczenia podczas wyjść. | | |
| | |2. Obserwacja zmian pogodowych i zmian zachodzących | | |
| | |jesienią i zimą | | |
| | | | | |
| |6. Doskonalenie | | | |
| |umiejętności segregowania |Polisensoryczne poznawanie darów jesieni (jabłko, | | |
| |i kategoryzowania. |marchew, gruszka, winogrono) – asystowanie i pomoc | | |
| | |nauczycielowi podczas przygotowania sałatki. | | |
| | |Przypomnienie różnorodności smaków: | | |
| | |smak słodki (lizanie lizaka, kosztowanie cukru, miodu) | | |
| | |smak gorzki (kosztowanie kakao, grejpfruta) | | |
| | |smak słony (sól) | | |
| | |smak kwaśny (cytryna, kiszona kapusta) | | |
| |7. Poznawanie środowiska |- smak ostry (papryka, keczup) | | |
| |przyrodniczego oraz nowych |3. Poznawanie właściwości otoczenia ...