Dodaj publikację
Autor
elżbieta wawrzyniak
Data publikacji
2009-01-29
Średnia ocena
5,00
Pobrań
209

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Projekt programu prozdrowotnego realizowanego podczas kolonii letniej.
 Pobierz (doc, 61,0 KB)

Podgląd treści


Projekt programu prozdrowotnego
realizowanego podczas kolonii letniej
(dla uczniów SOSW nr 9 we Wrocławiu)

w ramach finansowanego przez gminę Wrocław   zadania: Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży – EKO LATO 2008.

21.06 – 04.07. 2008 r. Jarosławiec

„Żyję zdrowo”

Charakterystyka projektu:

Projekt przeznaczony jest dla uczniów SOSW nr 9 we Wrocławiu. W Ośrodku uczą się dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Przesłaniem misji naszego Ośrodka jest m. in.: wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego, przygotowanie do dorosłego uczestnictwa w życiu społecznym z poczuciem niezależności i sprawstwa na miarę indywidualnych możliwości każdej osoby, umożliwienie poznawania otaczającego świata, środowiska społeczno – przyrodniczego, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego. Bardzo często jest również i tak, że wyjazd na kolonię ze szkoły jest jedyną formą do spędzenia wakacji dla naszych dzieci.

Głównym założeniem tego projektu jest rozwijanie u dzieci zainteresowań prozdrowotnych, ekologicznych, czyli ułatwienie nabywania oraz poszerzania podstawowych umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo - przewidywania oraz unikania zagrożeń, radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Projekt służy promocji zdrowia i popularyzacji zdrowego trybu życia. Odnosi się do zdrowia jako "wartości", do której zawsze należy dążyć i o którą należy zabiegać – wartości bardzo ważnej zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Wyjazd na kolonię jest doskonałym miejscem do promocji zdrowia i ekologii dla naszych uczniów.

Projekt dotyczy następujących modułów:

I. Jestem przyjacielem przyrody;
a. Las i jego mieszkańcy;
b. Znaczenie powietrza dla życia na ziemi;
c. Zagrożenia oraz ochrona przyrody i powietrza;
II. Dbam o swoje zdrowie;
a. Dbam o higienę i czystość;
b. Unikam uzależnień;
c. Aktywnie spędzam czas;

I. Jestem przyjacielem przyrody

Cel główny:

✓ Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody;
✓ Rozwijanie wrażliwości na zagrożenia środowiska;
✓ Rozwijanie postawy aktywnego uczestnictwa w szanowaniu i ochronie środowiska;

|Treści główne projektu |Przewidywane umiejętności dzieci |Przykładowe procedury osiągania celów|
| |Dziecko: | |
|Kręgi tematyczne |Treści do realizacji | | |
|1. Las i jego |Wakacyjne spacery po lesie. |zauważa zmiany zachodzące w lesie w |wycieczki; |
|Mieszkańcy |Dlaczego potrzebny jest nam las? |różnych porach roku; |obserwacje bezpośrednie; |
| |Po co las jest potrzebny zwierzętom? |potrafi wymienić korzyści, jakie daje las |pogadanki kierowane; |
| |Poznajemy leśne ssaki (sarna, lis); |dla człowieka (oczyszcza powietrze, |zabawy orientacyjno – ruchowe; |
| |Poznajemy leśne ptaki (dzięcioł); |dostarcza owoców, chroni glebę); |oglądanie atlasów przyrodniczych; |
| |Jak wygląda mech? |potrafi wymienić korzyści, jakie daje las |układanki, rozsypanki; |
| |Szukamy w lesie paproci; |dla zwierzętom (schronienie); |konkursy; |
| |Drzewa iglaste w lesie (sosna, świerk); |zna, opisuje, nazywa zwierzynę leśna; | |
| |Drzewa liściaste w lesie (dąb, brzoza); |zna, nazywa, opisuje rośliny leśne; | |
| | |odróżnia drzewa ...