Dodaj publikację
Autor
Izabela Salamon-Iglewska
Data publikacji
2009-09-07
Średnia ocena
5,00
Pobrań
1568

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przykładowy rozkład materiału na semestr I z zakresu Funkcjonowanie w środowisku. Dla klasy Gimnazjum umiarkowane.
 Pobierz (doc, 194,0 KB)

Podgląd treści


|Termin |Temat ośrodka tygodniowego |Tematyka do realizacji |ZADANIA EDUKACYJNE |Cele operacyjne |Środki dydaktyczne |
| | | | | |i sposoby realizacji |
| | | |polonistyczne |matematyczne | | |
|Wrzesień |Żegnajcie wakacje. |Wracamy do pracy |Spontaniczne i kierowane wypowiedzi uczniów |Orientacja w stosunkach czasowych |Uczeń potrafi odróżnić i nazwać miejsca |Widokówki ,ilustracje |
| | |Miejsca, w których |na temat wakacyjnych przeżyć i wrażeń. |(dzisiaj, wczoraj, jutro) |wypoczynku wakacyjnego. |z różnych miejsc, |
| | |spędzaliśmy wakacje |Omawianie treści ilustracji, określanie |i przestrzennych (strona lewa, |Określa czynności widziane na obrazach, |naturalne okazy przyrody, |
| | |Pamiątki z naszych podróży |różnych miejsc wypoczynku- morze, góry, |prawa, daleko, blisko, obok, nad, |a tematycznie związane z ośrodkiem. | |
| | |Przyroda latem |jeziora, rzeki, las itp. Podział wyrazów na |pod). |Rozpoznaje własne imię i nazwisko na | |
| | | |sylaby- wyklaskiwanie. |Zbiory pamiątek wakacyjnych |etykiecie. | |
| | | |Wzbogacanie werbalnego i pozawerbalnego |(muszelki, szyszki, kamyczki itp.)-|Rozumie znaczenie pojęć: dzisiaj, | |
| | | |słownika dzieci (ćwiczenia z piktogramami) |klasyfikowanie wg kolorów, |wczoraj, jutro. | |
| | | |- określanie czynności związanych |kształtów, wielkości. |Potrafi segregować przedmioty znacząco | |
| | | |z wypoczynkiem | |różniące się od siebie. | |
| | | |- odpowiedzi na pytanie „Co robi?” | | | |
| | | |- etykietowanie piktogramami omawianych | | | |
| | | |czynności | | | |
| | | |Samodzielne pisanie własnego imienia i | | | |
| | | |nazwiska, poprzez odwzorowanie bądź pisanie | | | |
| | | |po śladzie. | | | |

|Wrzesień |Witaj szkoło! |Zwiedzamy szkołę |Zwiedzanie szkoły- różne miejsca, |Utrwalanie znajomości figur |Uczeń zna dni tygodnia i potrafi określić|„Witaj szkoło” R.Pisarski |
| | |Kto pracuje w szkole? |pomieszczenia i ich przeznaczenie. Próby |geometrycznych (koło, kwadrat, |nazwę bieżącego. |wycieczka po szkole, |
| | |Nasza klasa |logicznego, uporządkowanego wypowiadania się,|prostokąt, trójkąt). |Wie jakie pomieszczenia znajdują się w |ilustracje, etykiety dni |
| | |Dyżurny i jego obowiązki |rozmowy kierowane- rozszerzanie słownika |Wyszukiwanie w klasie przedmiotów |szkole i do czego służą. |tygodnia |
| | | |dzieci (wyrazy związane ze szkołą). Nazywanie|o podanym kształcie. Tworzenie |Zna pracowników szkoły. | |
| | | |osób pracujących w szkole i określanie ich |zbiorów figur geometrycznych, |Potrafi w bardzo prosty sposób | |
| | | |funkcji. |przeliczanie elementów zbiorów. |scharakteryzować dany przedmiot. | |
| | | |Sprzęty znajdujące się w klasie: nazywanie, | |Układa zdania obrazkowo- wyrazowe. | |
| | | |określanie wyglądu i przeznaczenia- | |Rozpoznaje figury geometryczne. | |
| | | |formułowanie bardzo prostych zdań. | | | |
| | | |Rozpoznawanie i etykietowanie dni tygodnia- | | | |
| | | |pisanie nazw. | | | |
| | | |Utrwalanie łączników: to, i, a. | | | |
| | | |Układanie i odczytywanie zdań obrazkowo- | | | |
| | | |wyrazowych np.: | | | |
| | | |to ( i ( i ( | | | |
| | | |to ( a to ( | | | |
|Wrzesień |W szkole. |Co mi jest potrzebne |Nazywanie i określanie przyborów szkolnych- |Ćwiczenia orientacji przestrzennej |Uczeń rozpoznaje i nazywa przybory |Tekst do czytania , |
| | |w szkole? |wielkość, kształt, kolor, liczba. |na terenie budynku i poza nim, w |szkolne. |Przybory szkolne, etykiety|
| | |Jak zachowujemy się w klasie?|Etykietowanie i czytanie nazw przedmiotów. |czasie wycieczki po najbliższej |Wie jak należy właściwie zachowywać się w|nazw przyborów szkolnych, |
| | |Wygląd ucznia |Słuchanie krótkiego opowiadania ...