Dodaj publikację
Autor
Danuta Grembowska
Data publikacji
2009-09-28
Średnia ocena
5,00
Pobrań
264

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to konspekt lekcji przyrody dla klasy łączonej 4-5 szkoły podstawowej specjalnej z gotowymi załącznikami. Środkiem dydaktyccznym do konspektu jest prezentacja ppt pt.: "Rośliny uprawiane w ogrodach".
 Pobierz (doc, 3,0 MB)

Podgląd treści


KONSPEKT LEKCJI PRZYRODY

Klasa: 4-5 SPS
Dział programowy kl.4: krajobraz rodzimej miejscowości – rośliny charakterystyczne dla mojej miejscowości (z uwzględnieniem roślin uprawianych w ogrodach)
Dział programowy kl.5: Środowiska życia organizmów żywych – wybrane rośliny hodowane w ogrodzie i ich podstawowe wymagania życiowe.
Nauczyciel: mgr Danuta Grembowska

TEMAT: POZNAJEMY WARZYWA UPRAWIANE W OGRODACH
I ICH JADALNE CZĘŚCI.

Zakres treści:
• Przegląd najczęściej uprawianych w ogrodach warzyw
• Warunki rozwoju warzyw ogrodowych
• Znaczenie warzyw

Cele lekcji:
Wiadomości – uczeń:
• nazywa części rośliny
• nazywa poznane warzywa
• podaje przykłady warzyw o jadalnych korzeniach, liściach, łodygach, kwiatach, owocach, nasionach
• podaje znaczenie warzyw w prawidłowej diecie
• podaje sposoby przyrządzania potraw z warzyw
• zna warunki rozwoju roślin
• zna pojęcie jarzyny
Umiejętności - uczeń:
• opisuje wygląd poznanych warzyw
• przeprowadza obserwacje
• rozpoznaje poznane warzywa
• wskazuje jadalne części warzyw
• samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł
• współpracuje w zespole, przestrzega zasad i dyscyplinę
Metody i formy pracy:
• praca programem Power point,
• burza mózgów,
• skrzynia skarbów,
• obserwacja – pokaz multimedialny Power point, okazy warzyw
• praca indywidualna , zespołowa

Środki dydaktyczne:
• Autorska prezentacja multimedialna Power point –„WARZYWA UPRAWIANE W OGRODACH I ICH JADALNE CZĘŚCI”
• Okazy warzyw
• Karty pracy
• Drewniana skrzynka, etykiety z warzywami, „ZAGADKI”- Joanna Stec

Przebieg lekcji:
I. Faza wstępna:
1. Czynności organizacyjne.
2. Wyjaśnienie zasad pracy na lekcji oraz kryteriów oceniania
3. Podanie celu lekcji.
4. Podanie tematu lekcji.

II. Faza realizacji:
1. Burza mózgów – nauczyciel czyta zagadki o warzywach
2. Pogadanka na temat roślin uprawianych w ogrodach
3. Obejrzenie prezentacji Power point na temat warzyw
4. Podział uczniów na 2-osobowe zespoły i rozdanie uczniom kart pracy.
5. Losowanie „skarbów” ze skrzyni
***************************************************************************
KARTA PRACY – wzór
1.PRZYPORZĄDKUJ WARZYWA DO ODPOWIEDNICH OKIENEK, WKLEJ OBRAZKI I PODPISZ JE.
|WARZYWA O JADALNYCH | |
|KORZENIACH | |
|WARZYWA O JADALNYCH ŁODYGACH | |
|WARZYWA O JADALNYCH LIŚCIACH | |
|WARZYWA O JADALNYCH KWIATACH | |
|WARZYWA O JADALNYCH OWOCACH | |
|WARZYWA O JADALNYCH NASIONACH| |

2. JAK INACZEJ MÓWIMY NA WARZYWA? Podkreśl odpowiedź.
• Chwasty
• Jarzyny
• Zioła
3.Z JAKICH WARZYW ROBIMY SURÓWKI? Podkreśl odpowiedź.
• Z gotowanych
• Z surowych
• Z pieczonych
4. Z JAKICH WARZYW ROBI SIĘ SAŁAKI?
• Z duszonych
• Z mrożonych
• Z gotowanych
5. DOKOŃCZ ZDANIA
• Z ogórków robi się zupę ……………………………………………………………
• Z pomidorów robi się zupę …………………………………………………………
• Z kalafiora robi się zupę ……………………………………………………………
• Z różnych warzyw robi się zupę ……………………………………………………
6. NAPISZ 3 WARZYWA, KTÓRE NAJBARDZIEJ LUBISZ.
• ……………………………………….
• ……………………………………….
• ……………………………………….
7. JAK NAZYWAJĄ SIĘ TE WARZYWA ? Podkreśl odpowiedź
• Polszczyzna
• Włoszczyzna
• Niemczyzna

***************************************************************************
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych ćwiczeń i dokonuje oceny aktywności.
Uczniowie wklejają karty pracy do zeszytu lub wkładają do teczek
III. Faza podsumowująca:
1. Uczniowie wraz z nauczycielem ...