Dodaj publikację
Autor
Joanna Jankowska
Data publikacji
2009-11-17
Średnia ocena
5,00
Pobrań
130

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji plastyka w klasie III gim. (dzieci upośledzone umysłowe w stopniu umiarkowanym). Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne.
 Pobierz (doc, 29,0 KB)

Podgląd treści


SCENARIUSZ LEKCJI PLASTYKA W KLASIE III GIMNAZJUM Z.E.T.

Nauczyciel prowadzący: Joanna Jankowska
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat: "Wiosenny obrazek"
Cele ogólne:
1. Zaznajomienie uczniów z różnymi technikami plastycznymi.
2. Wyćwiczenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.
3. Wykonanie pracy plastycznej "Wiosenny obrazek".
Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. Potrafi odrysować kwiaty od szablonu.
2. Potrafi prawidłowo posługiwać się nożyczkami.
3. Zna różne techniki plastyczne.
4. Umie współdziałać w grupie.
5. Chętnie uczestniczy w zajęciach.
Metody: pogadanka, pokaz, praktycznego działania.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: szablony kwiatów wiosennych, szablon żaby, bociana, motyla i jaskółki, kolorowa bibuła, plastelina, klej, farby plakatowe, duży arkusz niebieskiego brystolu, blok rysunkowy, zagadki o tematyce wiosennej, ilustracje przedstawiające wiosenne kwiaty.
  I. Część wstępna:
1. Przywitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji.
4. Wprowadzenie do celu lekcji:
a) zagadki o tematyce wiosennej:
W marcu się zaczyna, gdy kończy się zima. Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, z pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem. (WIOSNA)
Młody juhas w górach chwycił się za głowę, gdy zobaczył w śniegu kwiaty fioletowe. (KROKUSY)
Jeszcze śpi wszystko, co żyje. Jeszcze nic nie rośnie, a on śmiało śnieg przebije - powie nam o wiośnie! (PRZEBIŚNIEG)
Jak ten kwiat się nazywa, co słowo "pan" w nazwie ukrywa? (TULIPAN)
Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce. (BIEDRONK)
Pióra biało-czarne, buciki czerwone. Uciekają przed nimi żaby , gdy idzie w ich stronę. (BOCIAN)
b) pokazanie uczniom obrazków z wiosennymi kwiatami.

  II. Część główna:
1. Rozdanie uczniom szablonów kwiatów do odrysowania.
2. Wycinanie odrysowanych kwiatów.
3. Wyklejanie kwiatów oraz bociana, żaby, motyla i jaskółki, różnymi technikami plastycznymi (kulkami z bibuły, kulkami z plasteliny, skręconymi sznureczkami z bibuły, wydzieranka).
4. Wykonanie z zielonej bibuły trawy i przyklejenie jej na duży arkusz brystolu.
5. Wspólne przyklejenie wykonanych wcześniej kwiatów, żaby, bociana, motyla, itp., na arkusz brystolu.
6. Dokończenie obrazka poprzez wykonanie i przyklejenie słońca oraz chmur ze skręconych sznureczków z bibuły.
7. Wyeksponowanie gotowej pracy na gazetce klasowej.
  III. Część końcowa:
1. Porządkowanie stanowiska pracy.
2. Podsumowanie lekcji.
3. Zakończenie zajęć.