Dodaj publikację
Autor
Maria Stawowska
Data publikacji
2010-06-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
1690

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

W szkole integracyjnej mamy obowiązek konstruowania dla dzieci z orzeczeniami i z opiniami specjalnych planów pracy. Jest to jeden z przykładów.
 Pobierz (docx, 17,4 KB)

Podgląd treści

PLAN PRACY Z MARTĄ F

DZIECKO Z ORZECZENIEM NR. xxx/04/05

Imię i nazwisko : Marta F

Data urodzenia :xx.xx.1997r

Adres zamieszkania :xxxxxxxxxxxxxxx

Ogólna charakterystyka dziecka i rodziny:

- Marta wychowuje się w wielodzietnej, nie pełnej rodzinie

- matka pracuje

- matka jest bardzo opiekuńcza. Marta otrzymuje odpowiednie wsparcie z jej strony i widoczna jest dość częsta praca z dziewczynką, pomoc w nauce: ćwiczy czytanie, dużo rysuje ale zdarzają się sytuacje, że uczennica nie przynosi zeszytu lub ma nieodrobioną pracę domową.

- Marta znajduje się pod stałą opieką lekarską i psychologiczno – pedagogiczną

- Uczęszczała do SP nr xx w xxxxxxxxx.

- Uczęszcza na zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej.

Jako uczeń integracyjnej kl. I w szkole w xxxxxxxx

I Orzeczenia poradni PP w xxxxxxxxxx

-rozwój umysłowy poniżej przeciętnej, nieharmonijny

-sprzężone deficyty rozwojowe funkcji wzrokowo ruchowych, słuchowych, mowy

-nieustalona lateralizacja

-niska sprawność motoryczna ręki

-cechy nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia koncentracji

-niedojrzałość emocjonalno –społeczna

-obniżony krytycyzm

-słaba kontrola wewnętrzna

II Stan zdrowia

- częste infekcje dróg oddechowych

III Poziom rozwoju społeczno- emocjonalnego

- na zajęcia uczęszcza systematycznie , czasami spóźnia się na autobus dowożący uczniów do szkoły , nie przychodzi wtedy do szkoły.

- w klasie stanowi odrębną jednostkę , nie jest lubiana ze względu na częste konflikty z pozostałymi uczniami

- sama nie włącza się do zabawy

- unika bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, nie podaje ręki nawet w zabawie

- w ławce siedzi z Patrycją , która wywiera na nią pozytywny wpływ:- mówi jej co ma robić motywuje ją aby uważała , robiła porządek

- potrzebuje stałej mobilizacji do pracy oraz stałej kontroli uwagi tego, co robi, gdyż bardzo szybko wyłącza się z zajęć i zajmuje się ,,swoimi sprawami”

- zachętę stanowią dla niej pochwały, małe nagrody

- obawia się zwiększania jej obowiązków – zadań do wykonania w domu, uczenia się czytania w domu.

- bardzo szybko dekoncentruje się i zostawia nie dokończone zadanie

- na lekcjach stale zajęta jest swoimi ,,swoimi sprawami’’ głośno wypowiada się, rozmawia, nie zgłasza się do wypowiedzi, ale od razu podaje swoją odpowiedź nie zawsze dobrą.

- potrzebuje ciągłego zwracania na siebie uwagi

- nie zauważa lub nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż nie jest ona tylko sama w klasie i każdy uczeń ma prawo do głosu , do śmiania się. Ucisza inne dzieci , zabrania im się śmiać

- samodzielna, ale nie przystosowana społecznie

- każde niepowodzenie powoduje złość lub wycofuje się przed trudnościami

IV Poziom kompetencji szkolnych

- kłopoty z zapamiętywaniem( ze względu na brak koncentracji uwagi, bardzo słabą organizację w pracy, a w zasadzie brakiem tej organizacji)

- lekcje są przygotowywane jeśli praca ...