Dodaj publikację
Autor
Izabela Salamon-Iglewska
Data publikacji
2010-06-15
Średnia ocena
5,00
Pobrań
1147

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Końcowa ocena opisowa uczennicy oddziału PdP w szkole specjalnej.
 Pobierz (docx, 12,6 KB)

Podgląd treści

Imię i nazwisko: x y

Data urodzenia:xxxxx

Klasa: PDP

Rok szkolny: 2009/2010r.

Ocena opisowa

Uczennica posiada mały zasób podstawowych wiadomości i wąski zakres słownictwa. Posługuje się prostymi zdaniami . Pytana, odpowiada jednym wyrazem, czasem „pomrukiwaniem”. Podczas słuchania czytanego tekstu rozprasza się, trudno jej skupić się na treści. Przepisany tekst nie zawiera wielu błędów ortograficznych, błędy pojawiają się gdy pisze samodzielnie. Dobrze rozpoznaje litery. Technika czytania opanowana w stopniu dobrym, trudności w czytaniu ze zrozumieniem. Mowa ma cechy nosowania, pozbawiona dźwięczności, monotonna, cicha. Potrafi zadać właściwe pytanie i ująć w związki przyczynowo-skutkowe zaobserwowane zjawiska. Wymienia przedmioty przedstawione na ilustracji, a obserwowanym przedmiotom nadaje prawidłowo ogólne nazwy. Uczennica rozumie polecenia dotyczące konkretnych zachowań, gorzej radzi sobie z rozumieniem poleceń dotyczących czynności umysłowych.

Liczy na konkretach do 20, z przekroczeniem progu, a także liczy pełnymi dziesiątkami. Wykonuje dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym. Prawidłowo posługuje się linijką i metrem krawieckim. Odczytuje pełne godziny na zegarze. Uczennica nazywa i rozróżnia wskazane figury geometryczne .

Uczennica pracuje w bardzo wolnym tempie. Nie zawsze chętnie podejmuje się powierzonego zadania, często wymaga zachęty, wsparcia i dodatkowej motywacji ze strony nauczyciela.

Jest osobą bardzo wrażliwa. Cechuje ją labilność emocjonalna. Zdarza się, że płacze bez powodu, co może być odbierane jako sposób zwrócenia na siebie uwagi nauczyciela. Uczennica nie stwarza konfliktów, jest pogodna i koleżeńska. Samodzielnie podejmuje inicjatywę w kontaktach społecznych .Zna formy grzecznościowe i często używa ich adekwatnie do sytuacji. Posiada wiedze o sobie i otoczeniu. Przejawia dobrą orientację w środowisku domowym i szkolnym. Angażuje się w życie klasy i szkoły, chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych.

Zajęcia plastyczne- zna podstawowe techniki malarskie i rysunkowe, potrafi organizować miejsce pracy. Potrafi wypowiadać się plastycznie używając barw. Lepi, rysuje, maluje, wydziera, wypełnia kontury, korzysta z nożyczek. Jej prace są precyzyjne i estetyczne.

Lubi zajęcia muzyczne, jest muzykalna. Rozróżnia wysokość dźwięku i tempo, potrafi odtworzyć rytm. Różnicuje i nazywa dźwięki z otoczenia. Zabawy muzyczno-rytmiczne sprawiają jej dużo radości (bardzo lubi tańczyć).

Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych, jest aktywna, obowiązkowa i zawsze przygotowana do zajęć. Rozpoznaje większość komend ćwiczeniowych, dobrze reaguje na umówione sygnały, zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Posiada dość dobrą orientacje w schemacie ciała i przestrzeni.

W ramach przysposobienia do pracy: potrafi organizować miejsce pracy, dbać o jego dyscyplinę i estetykę. Potrafi przygotowywać proste posiłki , z pomocą nauczyciela korzysta ze sprzętu mechanicznego codziennego użytku. Właściwie używa środków czystości, wykonuje proste czynności porządkowe. W stopniu wystarczającym opanowała także umiejętności z zakresu szycia: zszywanie ...