Dodaj publikację
Autor
Ewa Chłód
Data publikacji
2010-08-30
Średnia ocena
5,00
Pobrań
897

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Chciałam przedstawić bardzo fajną technikę plastyczną, którą odkryłam kilka lat temu. Od tamtej pory stosuję ją na zajeciach plastycznych z dzićmi. Cieszy sie bardzo wysokim uznaniem. Dzieci bardzo chętnie wykonują nia prace. Jest także forma wyciszającą - można ją stosować w artyterapi.
 Pobierz (docx, 16,6 KB)

Komentarze

anitaprusak, 2010-09-29

może i ciekawe ale brak zdjęć

potworek, 2013-03-25

żal

ewa777, 2016-09-14, ocena:

ZAWSZE JEST KTOŚ...KOMU ŻAL-ZWŁASZA ZE SAM NIC NIE WYMYŚLIŁ;-)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji plastyki

Opracowała mgr Ewa Chłód –plastyk Centrum Zajęć Pozaszkolnych numer 3 w Łodzi

Temat: „Coś miękkiego, coś białego i coś czarnego ”-graficzne ćwiczenie poruszające wyobraźnię i próba stworzenia dzieła graficznego. Podstawy grafiki-druk wypukły.

Czas : 2x 45 min.

Klasa: IV

Cele i umiejętności:

uczeń zapoznaje się z tematem grafiki jako jednej z podstawowych dziedzin sztuk plastycznych oraz z procesem powstawania dzieła graficznego,

    zna nazwy technik druku wypukłego: drzeworyt, linoryt, gipsoryt,

    umiejętność charakterystyki technik druku wypukłego,

    znajomość podstawowych pojęć dotyczących grafiki takich jak: matryca, odbitka graficzna,

    umiejętność tworzenia matrycy i odbitki w określonej technice graficznej

Metody pracy:

       praca z tekstem,

       prezentacja narzędzi, materiałów i odbitek graficznych,

       rozmowa nauczająca,

       ćwiczenie plastyczne,

       prezentacja prac uczniów.

Formy pracy:

indywidualna,

       zbiorowa

Środki dydaktyczne:

narzędzia i materiały graficzne:( rylce, wałek do farby, matryce i odbitki graficzne),

plansze przedstawiające sposób powstawania odbitek w podstawowych technik graficznych,

przykłady grafik z innych epok.

Materiały i narzędzia:

blok techniczny

czarna farba (tempera)

ołówki

wałki

podkłady pod panele( pianka)

nożyki

białe kartki ksero

czarne flamastry

Przebieg lekcji:

Nauczyciel zapoznaje dzieci z tematem lekcji, który już na początku ma poruszyć, ich wyobraźnie i skierować myśli na „czarno-białe tory”,

Przedstawia pojęcie grafiki oraz podstawowych technik graficznych,

Zapoznaje dzieci z pojęciami: projekt, matryca, dzieło,

Pytania na wyobraźnię:

-czym różni się grafika od innych dzieł plastycznych?

-od czego podstawowe techniki graficzne wzięły swoje nazwy?

-co w naszym najbliższym otoczeniu da się odbić?

-czy nie mając nic w ręce możemy coś odbić?

Uczniowie oglądają i dotykają narzędzia graficzne,

Zapoznają się z przykładami grafiki w sztuce,

Dzieci przed wykonaniem ostatecznego działania, mogą wykonać ćwiczenie ze sznurkiem, które pomoże im zrozumieć ,które miejsca w grafice są wklęsłe, a które wypukłe (na kartce papieru rysujemy jakaś formę: dom, oko, pszczołę. Następnie na wszystkie linie przyklejamy sznurek pakowy, smarujemy farbą, odbijamy)

Nauczyciel prosi o przystąpienie do pracy; wykonanie projektu podstawowej, prostej formy graficznej z uwzględnieniem czerni i bieli,

Przeniesienie go na piankę do paneli za pomocą czarnego flamastra uwzględniając ramę pracy, a następnie ponacinanie linii dzielących czerń od bieli nożykiem. Kolejny krok to wbijanie zatemperowanym ołówkiem tego, co ma być białe do środka(kropka w kropkę) i pozostawienie tego co czarne nie naruszonym.

Próba odbicia matrycy za pomocą wałka i naniesienia nim czarnej farby na piankę, a następnie odbicie na białej kartce, dociśniecie i odklejenie,

Nauczyciel sugeruję uczniom możliwość wykonania większej ilości odbitek z wykorzystaniem tej samej matrycy. Spośród wykonanych odbitek uczniowie wybierają te, które ich zdaniem wyszły najlepiej ...