Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Gralewska
Data publikacji
2010-11-19
Średnia ocena
5,00
Pobrań
192

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program koła plastycznego dla klas trzecich.
 Pobierz (doc, 98,0 KB)

Podgląd treści


Opracowała: Małgorzata Gralewska

„Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”
H. Read

„ Moja plastyka”

PROGRAM
Kółka plastycznego dla klas III

Spis treści
Wstęp
• Założenia programu
I. Ogólne cele programu
II. Charakterystyka programu
III. Moduły tematyczne
IV. Metody i formy realizacji programu
V. Ewaluacja programu
VI. Przykładowy plan zajęć plastycznych dla klasy
Bibliografia

Wstęp

Wszystko, co jest wokół nas jest dziełem plastycznym. Trzeba patrzeć by widzieć i zobaczyć.
Twórczość ta umożliwia rozwój pewnych dyspozycji psychicznych, sprawności umysłowej, manualnej, pamięci wzrokowej, wyobrażani przestrzennej, ruchowej
i kolorystycznej.
Odgrywa bardzo ważną rolę, zaspokaja u dziecka ogromne potrzebę działania, wyzwala napięcia wewnętrzne, a jednocześnie zaznajamia go z problemem sztuki. Pomaga dziecku nie tylko spostrzegać i utrwalać w pamięci charakterystyczne cechy przedmiotów, zwierząt oraz zmieniające się w zależności od pór roku, krajobrazy, ale także pobudza u dziecka pomysłowość, twórczą fantazje, uczy skupienia, dając jednocześnie odprężenie i uspokojenie.
W trakcie twórczości plastycznej dziecko po swojemu ukazuje przeżycia, odczucia i pragnienia. Dziecko emocjonuje się odkrywaniem nowych barw, kształtów w otoczeniu i świecie przyrody.
Program „Moja plastyka” powstał z myślą o potrzebach Kółka plastycznego

działającego przy Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie.

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy i prezentuje osiągnięcia swoich wychowanków na

terenie placówki i poza nią.

W konkursach plastycznych dzieci z naszej szkoły niejednokrotnie odnosiły swoje

pierwsze wielkie sukcesy – nagrody i wyróżnienia.

Doceniając wartości twórczej aktywności i obserwując rozwój twórczości

artystycznej dzieci, ich pierwsze sukcesy i osiągnięcia, zdecydowałam się opracować

program autorski koła plastycznego.

Założenia programu
• Program jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego
( rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)
• Program kierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym
• Program realizowany będzie w ramach koła plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 2 godziny tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego

1. Ogólne cele programu

I Poznanie i rozumienie siebie i świata

- rozwijanie zainteresowań obrazem i różnego rodzaju działaniami plastycznymi
- organizowanie sytuacji umożliwiających odbieranie i przetwarzanie dzieł plastycznych różnymi zmysłami
- wykorzystanie i tworzenie okazji do poznania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie różnorodnych zjawisk przyrodniczych i przyrody podczas zmieniających się pór roku

II Nabywanie umiejętności poprzez działanie

- wspieranie własnej inicjatywy dzieci poprzez wykonywanie różnorodnych (dzieł) prac plastycznych, oraz zachęcanie do eksperymentowania
- umożliwianie dzieciom dokonywania wyboru technik plastycznych, materiałów, poznawanie i stosowanie różnorodnych technik plastycznych
- zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac plastycznych
- umożliwienie dzieciom ekspresji przeżyć i uczuć ...