Dodaj publikację
Autor
Elżbieta Sołowiej
Data publikacji
2013-10-07
Średnia ocena
5,00
Pobrań
1287

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy do zajęć kształtujących kreatywność dla szkoły przysposabiającej do pracy podzielony na miesiące.
 Pobierz (doc, 191,5 KB)

Komentarze

machela, 2013-10-14

Ciekawe tematy, przydatne w pracy, dobrze zrobione.

Podgląd treści


|Plan nauczania z zajęć kształtowania kreatywności |
| |
|Rok szkolny |
| |
|Prowadząca: |
| |
| |
| |
|Realizacja podstawy programowej - zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu. |
|Zakres treści nauczania i wychowania: |
|- Przekazywanie, odbiór i wykorzystywanie różnych informacji, w tym docieranie do informacji, korzystanie z informacji, tworzenie informacji, przetwarzanie informacji za pomocą różnych środków (również z wykorzystaniem |
|komputera). |
|- Kształtowanie umiejętności niezbędnych w autonomicznym, dorosłym życiu: |
|1) świadomości własnej tożsamości, akceptacji siebie jako osoby niepełnosprawnej; |
|2) rozróżniania koleżeństwa, przyjaźni, miłości, wolności osobistej oraz przewidywania konsekwencji własnych działań; |
|3) ustalania hierarchii potrzeb i podejmowania samodzielnych decyzji, poczucia obowiązków; |
|4) ustalania celów dalekich i bliskich, planowania dnia i organizowania czasu wolnego; |
|5) dokonywania wyborów w różnych sytuacjach życiowych; |
|6) nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi (współdziałania i współpracy, rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych, umiejętności odmawiania, nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, dbania o przyjaciół i znajomych); |
|- Poznawanie własnego regionu, kultury, tradycji regionalnych, organizacji i instytucji działających na danym terenie |
|- Rozeznanie w organizacji życia społecznego, podstawowe zasady funkcjonowania państwa. |
|- Poznanie osób i instytucji, do których można zwracać się o pomoc w rozwiązywaniu różnych spraw oraz trybu zwracania się o pomoc. |
| |
| |

Miesięczny plan nauczania z kształtowania kreatywności – wrzesień

|Data |Treści programowe |Tematyka zajęć |Ilość |Sposób realizacji |Osiągnięcia uczniów |Środki dydaktyczne |Uwagi |
| | | |godzin | | | | |
|wrzesień |Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. |
| |Nawiązywanie pozytywnych|Poznajemy siebie – prawidłowe |1. |- przedstawienie się – podanie imienia i |- potrafi się przywitać, |------------------------ | |
| |relacji z ludźmi |przedstawianie się. | |nazwiska, |- zna imiona kolegów i koleżanek z klasy, | | |
| | | | |- ćwiczenia kulturalnych powitań osób dorosłych |- potrafi dostrzec dobro w drugim człowieku | | |
| | | | |i uczniów, | | | |
| | | | |- opowiadanie o sobie, | | | |
| |Rozwijanie umiejętności |Dostrzegamy problemy - zasady współpracy.|1. |- wypowiedzi na temat zasad współpracy |- formułuje tekst, |Zasady współpracy wydruk. | |
| |współdziałania w grupie | | |– redagowanie treści zasad dobrej współpracy |- stosuje się do ustalonych zasad współpracy | | |
| | | | | |w klasie | | |
| |Rozeznanie w organizacji|Konto bankowe – zasady użytkowania, wybór|2. |- zasady korzystania z konta bankowego, |- wprowadza nowości w swoje życie |---------------------- | |
| |życia społecznego |najlepszej oferty. | |- wyjście do oddziałów bankowych |- potrafi poradzić sobie w sytuacji | | |
| | | | |- stymulowanie procesów samopoznania poprzez |niejednoznacznej | | |
| | | | |samodzielne poproszenie o oferty konta | | | |
| |Korzystanie z informacji|Informacje na temat ROR w Internecie. |1. |- zapoznanie z zasadami wyszukiwarek w |- wyszukuje informacje w Internecie, |Komputer z dostępem do Internetu | |
| |za pomocą komputera | | |Internecie, |- potrafi wskazać najlepszą ofertę | | |
| | | | |- wyszukiwanie informacji | | | |
| | | | |- analiza ofert | | | |
| |Dokonywanie wyborów |Zasady konta internetowego. |1. |- pokazanie właściwości konta internetowego |- zna zasady korzystania z konta |Komputer z dostępem do Internetu | |
| |w różnych sytuacjach | | |- wykonywanie operacji |internetowego | | |
| |życiowych | | |- pokazanie zalet i wad kont internetowych |- wie o zagrożeniach ...