Dodaj publikację
Autor
Iwona Stanek
Data publikacji
2014-02-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
73

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Celem programu jest rozwój artystyczny ucznia poprzez działalność artystyczną. Łączy aktywność plastyczną z aktywnością muzyczną co podnosi atrakcyjność zajęć. 
 Pobierz (docx, 42,7 KB)

Podgląd treści

PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

„JESTEM MAŁYM ARTYSTĄ”

opracowała: mgr Iwona Stanek

SPIS TREŚCI:1. WSTĘP. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA

2. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

3. PROPOZYCJA REALIZACJI ZAGADNIEŃ

4. TREŚCI NAUCZANIA

5. METODY I FORMY REALIZACJI

6. MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

7. POMIAR OSIĄGNIĘĆ. DOKONANIA UCZNIA PO REALIZACJI PROGRAMU

8. LITERATURA

1. WSTĘP. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA.

W każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać. Program jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności.

Sztuka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka. Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość. Aby moi wychowankowie mieli możliwość rozwoju artystycznego poprzez aktywność twórczą, opracowałam program zajęć artystycznych pt „ Jestem małym artystą”. Program ten przyczyni się do poszerzenia doświadczeń artystycznych i możliwości twórczych dzieci oraz rozwinie umiejętność współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem. Wzmocni, a w niektórych wypadkach rozbudzi wiarę w siebie i własne możliwości.

Program jest kierowany do uczniów szkoły podstawowej klas I – III.

Dbając o to, by działalność kółka była efektywna i mobilizująca do dalszego działania, należy kierować się następującymi zasadami:- unikania monotonności poprzez wprowadzenie nowych, ciekawych, oryginalnych zadań

w różnorodnych technikach plastycznych i różnych form aktywności muzycznej;

- realizowania na każdych zajęciach zagadnień plastycznych i muzycznych;- racjonalnego planowania tak, by nie przemęczyć dzieci podczas zajęć i zapewnić im swobodę wypowiedzi, przemyślenia i przeżycia istoty zadania;- odpowiedniego klimatu sprzyjającego pracy twórczej, w szczególności zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania, organizowania zajęć w budynku szkoły oraz w plenerze, wykorzystując walory krajobrazowe otoczenia w każdej porze roku;

-kontaktu z muzeum miejskim, udziału w warsztatach plastycznych oraz twórczością ludową;

Program będzie realizowany w ciągu ...