Dodaj publikację
Autor
Anna Wójtowicz
Data publikacji
2014-06-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
134

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zawiera najważniejsze informacje na temat uzależnień, prowadzenia profilaktyki. Dzięki zamieszczonemu testowi można uzyskać poglądową wiedzę o wychowankach.
 Pobierz (docx, 16,5 KB)

Podgląd treści

ARKUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Przedmiot obserwacji

(rodzaj zajęć, tematyka)

Godzina z wychowawcą

„Sąd nad papierosem, alkoholem i używkami”

Termin i czas trwania obserwacji

19-03-2014, godzina lekcyjna : 11.40-12.25

Klasa/oddział/grupa

Klasa 1 a

Imię i nazwisko

Nauczyciela, stopień awansu

zawodowego,

staż pracy

Anna Wójtowicz

nauczyciel mianowany

13 lat pracy

Imię i nazwisko osoby

Obserwującej, funkcja

Pani Dyrektor Szkoły

Cele operacyjne zajęć

- uczeń wie co oznacza pojęcie- „uzależnienie”

- zna podstawowe informacje dotyczące choroby alkoholowej, lekomanii i narkomanii

- wie gdzie szukać pomocy dla osoby uzależnionej

Rodzaj obserwacji

- ewaluacja

Metody pracy

(metody aktywizujące)

- metoda twórczego rozwiązywania problemów, - rozmowa kierowana, - wykład

Formy pracy

- indywidualna, - zbiorowa

Środki dydaktyczne

- kwestionariusz, tablica twierdzeń, informator

PLANOWANY PRZEBIEG LEKCJI :

TOK LEKCJI

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIA

CZAS TRWANIA

Część wstępna

-Sprawdza obecność, prosi o przygotowanie do zajęć długopisów

-Przypomina o aktywności podczas lekcji

-Przygotowują się do lekcji

5 min.

Część główna- wprowadzenie do tematu

-Mówi o zgubnym wpływie alkoholu, papierosów i środków odurzających (w tym leków i narkotyków) na nasze życie. Uświadamia o negatywnym wpływie używek

na zdrowie i organizm człowieka

- Słuchają

10 min.

Część główna

-Rozdaje uczniom listę twierdzeń i prosi o uważne przemyślenie a w rezultacie zaznaczenie przy każdym: „PRAWDA”, „FAŁSZ”

(zał1)

- Czytają, zastanawiają się nad odpowiedziami

- Zaznaczają twierdzenia

10 min.

-Odczytuje poprawne odpowiedzi i prosi o poprawienie tych, które zostały zaznaczone błędnie

- Stwierdzenia budzące wątpliwości- prosi aby wypisać na tablicy- omawiane są bardziej szczegółowo

- Słuchają

- Wprowadzają poprawki

- Wypisują wybrane hasła- omawiają z nauczycielem

-Zadają pytania

10 min.

Część główna- podsumowująca

-Mówi na czym polega mechanizm uzależnienia, dlaczego tak trudno jest przyznać się do nałogu niektórym osobom uzależnionym (zał2), rozdaje uczniom informacje o mechanizmie uzależnienia

- Słuchają

- dziękują za krótki informator

5 min.

Część końcowa- podsumowująca

- Zadaje pytanie – Czym jest uzależnienie?, dlaczego tak trudno z nim zerwać?, jak pomóc osobie uzależnionej?, gdzie szukać profesjonalnej pomocy?

- Dziękuje za aktywność w zajęciach zaangażowanym uczniom, prosi o zasunięcie krzeseł i zostawienie porządku

Odpowiadają na pytania

- Zasuwają krzesła

5 min.

(ZAŁ. 1)

PRAWDA CZY FAŁSZ ( zaznacz prawidłowe twierdzenie)

 Alkohol jest środkiem uzależniającym. (prawda)

 Alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. (prawda)

 Ilość alkoholu zawarta w butelce piwa, lampce wina i kieliszku wódki jest mniej więcej taka

sama. (prawda)

 Najlepiej porozmawiać z kimś na temat jego picia, gdy ten ktoś jest pijany, bo wtedy będzie z

nami szczery. (fałsz)

 Mieszanie alkoholu z napojami gazowanymi przyspiesza jego działanie. (prawda)

 Alkohol nie jest trawiony tak jak inne pokarmy. (prawda)

 Alkoholicy piją dlatego, że maja słaby charakter ...