Dodaj publikację
Autor
świetliczanka
Data publikacji
2015-11-15
Średnia ocena
5,00
Pobrań
203

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Mój plan pracy.
 Pobierz (doc, 224,5 KB)

Podgląd treści

Wrzesień 2015

01.09-04.09

Żegnajcie wakacje!

|Zadania i cele |Rozwijanie mowy, |Zajęcia plastyczno - |Gry i zabawy |Gry i zabawy ruchowe |Zajęcia umuzykalniające|
| |myślenia, techniki |techniczne |dydaktyczne | | |
| |czytania | | | | |
|Organizacja pracy w |Poznanie praw i |Wykonywanie elementów |Tworzenie rebusów i |Gry i zabawy | |
|świetlicy- zapoznanie |obowiązków uczniów |do dekoracji świetlicy;|zagadek o tematyce |integrujące grupę - |Śpiewanie piosenek |
|dzieci z regulaminem i |uczęszczających do |Kolaż Pocztówka z |wakacyjnej; |poznajemy swoje imiona,|poznanych na wakacjach;|
|zasadami zachowania |świetlicy szkolnej; |wakacji; |Gry przy stoliczku |hobby, zainteresowania |Poznanie nowej piosenki|
|obowiązującymi w |Poznajemy wyposażenie |Wykonanie pracy |czyli uczymy się zasad |Imię do imienia, Alarm,|związanej z latem - |
|świetlicy; |sali; |plastycznej pt. Moje |fair play ; |Bryczka; |zabawa ruchowa do |
|Integracja grupy i |Rozmowy indywidualne i |wakacje – technika |Szkoła za sto lat – |Gry i zabawy na świeżym|piosenki; |
|zachęcanie do wspólnej |grupowe na temat |dowolna; |pogadanki fantazyjne; |powietrzu; |Zapoznanie z zasadami |
|zabawy; |poszanowania sprzętu, |Dywan utkany polnymi |Gry stolikowe: warcaby,|Zabawy orientacyjno – |korzystania z komputera|
|Zapoznanie z |zabawek, gier; |kwiatami- |szachy, bierki itd.. ; |porządkowe w sali |; |
|pomieszczeniami |Swobodne wypowiedzi |praca z wykorzystaniem |Układanie puzzli o |rekreacyjnej: | |
|świetlicy oraz |dzieci na temat |bibuły, gazet, papieru;|tematyce wakacyjnej; |Zabawy z różnymi | |
|wyposażeniem sali; |najciekawszej swojej | | |elementami ruchu z | |
|Zasady korzystania z |przygody wakacyjnej |Wydzieranka z papieru | |piłką i skakanką; | |
|zabawek, gier i pomocy |oraz miejscach, które |kolorowego pt.: | | | |
|dydaktycznych w |najbardziej im się |Świetlica moich marzeń | | | |
|świetlicy; |utrwaliły podczas |; | | | |
|Objęcie troskliwą |wakacji; | | | | |
|opieką |Zagadki wakacyjne Gdzie| | | | |
|pierwszoklasistów i |to jest?; | | | | |
|nowych uczniów ; |-pogadanka na temat | | | | |
|Nabywanie umiejętności |bezpieczeństwa i | | | | |
|wypowiadania się na |higieny pracy w | | | | |
|forum grupy |świetlicy i stołówce; | | | | |
| |„ Jak spędziliśmy | | | | |
| |wakacje” – swobodne | | | | |
| |wypowiedzi dzieci. | | | | |
| |Zapoznanie z mapą | | | | |
| |Polski i odszukiwanie | | | | |
| |wakacyjnych | | | | |
| |miejscowości, | | | | |

07.09-11.09
Uważaj na drodze!

|Zadania i cele |Rozwijanie mowy, |Zajęcia plastyczno - |Gry i zabawy |Gry i zabawy ruchowe |Zajęcia umuzykalniające|
| |myślenia, techniki |techniczne |dydaktyczne | | |
| |czytania | | | | |
|Zapoznanie uczniów z |Zasady i reguły w życiu|Znaki drogowe – praca z|Zagadki o tematyce |Zabawy towarzyskie |Nauka piosenki Uliczne |
|zasadami bezpiecznego |człowieka: kodeks, |plasteliny ; |ruchu drogowego ; |Perskie oczko, Figurki,|sygnały; Muzyka |
|poruszania się po |prawo, regulamin – |Sygnalizacja świetlna” |Gra edukacyjna Karta |Zbijak, Berek; |relaksacyjna; |
|chodniku, przechodzenia|wyjaśnienie pojęć, |wydzieranka; |rowerowa; |Wyjścia na plac zabaw; |Słuchanie piosenek |
|przez ulicę; |znaczenie przepisów w |Moja droga do szkoły – |Gry edukacyjne związane|Zabawy z różnymi |dziecięcych; |
|Przypomnienie zasad |życiu społecznym; |rysunek ; |z tematyką |elementami ruchu w sali|Śpiew podczas pląsów i |
|bezpieczeństwa |Bezpieczna droga do |Samochód - wydzieranie |bezpieczeństwa; |gimnastycznej i na ...